Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tư Quy định danh mục và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương

Đăng ngày: 09-03-2022 | 92 lần đọc
|

TIN ĐÃ ĐƯA