Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học “Phát triển chương trình đào tạo đại học nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường lao động vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” và Triển lãm "“Đào tạo và thành tựu Khoa học - Công nghệ ĐHTN"

Đăng ngày: 29-03-2019 | 893 lần đọc
|

 

TIN ĐÃ ĐƯA