Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Trên 500 cán bộ, đảng viên tham gia học tập và triển khai nghị quyết

Đăng ngày: 13-11-2020 | 444 lần đọc
|

Sáng ngày 12/11, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tới trên 500 cán bộ đảng viên là cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên, Đảng bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Thái Nguyên, chi bộ Trung tâm Học liệu – Nhà Xuất bản. GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

13-11-2020-HNQ-1.JPG

GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đề nghị các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, nắm vững chủ đề và mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gắn với thực tiễn tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên truyền đạt các nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 trong đó tập trung vào 15 chỉ tiêu chủ yếu, 05 định hướng và các nhóm giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, công tác nội chính và đối ngoại.

Các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Trần Viết Khanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 10 chỉ tiêu, 18 giải pháp chủ yếu. Đồng thời, triển khai chương trình hành động của Đảng bộ trong thời gian tới…

Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Thanh Loan – Đại học Thái Nguyên