Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

[Trường ĐHSP] Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 21-03-2019 | 1101 lần đọc
|
     Ngày 18/3/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học của Nhà trường.
 

     Tham dự đợt khảo sát sơ bộ, về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm. Về phía Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Nguyên Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội -  Trưởng Đoàn; TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký; TS. Đinh Văn Toàn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội - Thành viên Thường trực và ThS. Bùi Thị Thu Thủy – Giám sát của Đoàn. Về phía Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên có PGS.TS. Nguyễn Thị Tính - Phó Hiệu trưởng phụ trách; PGS. TS. Mai Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo; lãnh đạo các Phòng/ Ban/ Trung tâm; lãnh đạo các khoa Ngữ Văn, Lịch Sử, Giáo dục Mầm non và đại diện giảng viên của Nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Thị Tính - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên phát biểu khai mạc

     Thay mặt Trung tâm Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát sơ bộ và thành phần Đoàn khảo sát; đồng chí đánh giá cao quá trình chuẩn bị minh chứng đợt khảo sát sơ bộ của Nhà trường nhằm chuẩn bị cho đợt đánh giá chính thức trong tháng 4 năm 2019.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - 

Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi khảo sát

     Trong đợt khảo sát sơ bộ, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của 03 chương trình đào tạo trình độ đại học (Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Mầm non) của Nhà trường. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cùng Nhà trường đã trao đổi và thống nhất yêu cầu về danh mục các minh chứng cần chuẩn bị, số lượng các đối tượng phỏng vấn, lịch khảo sát cho đợt khảo sát chính thức các chương trình đào tạo và một số nội dung khác liên quan đến công tác hậu cần trong đợt tổ chức đánh giá ngoài.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài phát biểu

     Kết thúc đợt khảo sát sơ bộ tại Trường, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức -Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và PGS.TS. Nguyễn Thị Tính - Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường đã ký biên bản kết thúc đợt khảo sát sơ bộ.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm,

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và

PGS. TS. Nguyễn Thị Tính - Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường  ký biên bản kết thúc đợt khảo sát sơ bộ

     Từ ngày 16/4/2019 đến 20/4/2019 Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ tiến hành khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo tại Trường./.

          Một số hình ảnh của đợt khảo sát sơ bộ:

Chứng kiến ký biên bản khảo sát sơ bộ của TTKĐCLGD –ĐHQGHN và Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 03 chương trình

đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

 

Chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Ngữ văn

 

Chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Lịch sử

 

Chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục Mầm non

 
Tin bài: ThS. Nguyễn Thanh Nga - Phòng CTHSSV - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

TIN ĐÃ ĐƯA