Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên gặp mặt Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư của Đại học Thái Nguyên nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.

Đăng ngày: 13-11-2018 | 1202 lần đọc
|

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên gặp mặt Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư của Đại học Thái Nguyên nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.