Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Đại học Thái Nguyên nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng

Đăng ngày: 03-04-2024 | 1667 lần đọc
|

Được thành lập ngày 4/4/1994, 30 năm qua, Đại học Thái Nguyên đã không ngừng vươn lên trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong hầu hết lĩnh vực; là nơi tư vấn và phản biện các chính sách phát triển nhằm đóng góp cho sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế, xã hội vùng trung du và miền núi phía bắc và cả nước.

03.4 (4).jpg

Đại học Thái Nguyên có nhiều chương trình hợp tác với tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao

30 năm qua, Đại học Thái Nguyên đã không ngừng vươn lên, lớn mạnh, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực, nằm trong nhóm 500 trường đại học hàng đầu châu Á; là trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cộng đồng với giá trị cốt lõi "Sáng tạo-Nhân văn -Chất lượng". Đến nay, Đại học Thái Nguyên có bảy trường đại học thành viên và đều được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ II; một trường cao đẳng; hai phân hiệu đào tạo tại tỉnh Lào Cai và Hà Giang, Nhà xuất bản và các trung tâm phục vụ đào tạo, nghiên cứu, thực hành.

Đội ngũ cán bộ nghiên cứu và giảng dạy của Đại học Thái Nguyên tăng nhanh so với khi thành lập với 2.454 người, trong đó có 162 Giáo sư, Phó Giáo sư (tăng 20,2 lần), 925 Tiến sĩ (tăng 10,2 lần); 1.890 Thạc sĩ và tương đương (tăng 8,3 lần). Tổng số cán bộ giảng dạy có trình độ từ Thạc sĩ trở lên chiếm hơn 95%, trong đó có 176 giảng viên cao cấp, hai giảng viên là Anh hùng Lao động, 10 Nhà giáo Nhân dân và Thầy thuốc Nhân dân, 139 Nhà giáo Ưu tú và Thầy thuốc Ưu tú.

Đến năm 2023, Đại học Thái Nguyên đào tạo 358 ngành (tăng 8 lần), trong đó có 142 ngành đào tạo sau đại học, gồm: 39 ngành tiến sĩ, 70 ngành thạc sĩ, 33 chuyên ngành chuyên khoa Y-Dược; các ngành đào tạo bao trùm tất cả lĩnh vực đào tạo (trừ an ninh-quốc phòng, ngoại giao).

Quy mô tuyển sinh các trình độ đào tạo không ngừng tăng lên, năm 2023 tuyển sinh các trình độ đạt hơn 26.500 người, quy mô đào tạo gần 71 nghìn người, trong đó đào tạo sau đại học là hơn bốn nghìn người và gần một nghìn lưu học sinh nước ngoài. Qua đó, Đại học Thái Nguyên khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo, nhất là đào tạo theo hướng tiên tiến và hội nhập quốc tế khi đang hợp tác đào tạo với hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế, đã và đang trở thành đại học có sức hút người học trong nước và quốc tế.

Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách

Nghiên cứu khoa học, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống, tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước và các địa phương là yếu tố then chốt, không tách rời nhiệm vụ đào tạo nhằm thúc đẩy sự phát triển của Đại học Thái Nguyên. Giai đoạn 2014-2023, Đại học Thái Nguyên đã triển khai thực hiện 123 đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước; 247 đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh; 442 đề tài cấp Đại học Thái Nguyên; công bố 2.846 bài báo khoa học trên các tạp chí ISI/SCOPUS; 2.060 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín khác, trong đó đạt nhiều giải thưởng cao trong nước và quốc tế.

Chiến lược phát triển Đại học Thái Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định "Tạo bước chuyển biến căn bản về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, hướng tới mô hình đại học xanh; tập trung phát triển một số ngành đào tạo trọng điểm, mũi nhọn đạt chuẩn kiểm định chất lượng khu vực và quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng và Nhà nước".

Những năm vừa qua, Đại học Thái Nguyên chú trọng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ đối với các địa phương, doanh nghiệp; đặc biệt năm 2018 đã ký kết với tỉnh Thái Nguyên chương trình hợp tác, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ với tổng kinh phí 100 tỷ đồng. Các chương trình mà Đại học Thái Nguyên đã và đang hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến, tư vấn, phản biện chính sách với nhiều bộ, ngành, địa phương, góp phần tích cực làm sáng tỏ quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, khai thác tiềm năng, lợi thế vùng, phục vụ cộng đồng, nhất là các tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Chiến lược phát triển Đại học Thái Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định "Tạo bước chuyển biến căn bản về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, hướng tới mô hình đại học xanh; tập trung phát triển một số ngành đào tạo trọng điểm, mũi nhọn đạt chuẩn kiểm định chất lượng khu vực và quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng và Nhà nước".

600 nghìn kỹ sư, cử nhân, bác sĩ được đào tạo tại Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên những năm qua, trong đó có nhiều cán bộ cấp chiến lược với nhiều đóng góp xuất sắc đối với đất nước, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chủ yếu đã và đang tạo động lực phát triển vùng trung du, miền núi Bắc Bộ. Đại học Thái Nguyên còn có đóng góp lớn trong công tác phát triển Đảng trong sinh viên, luôn duy trì ở tỷ lệ 10-15%.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, ghi nhận những đóng góp xuất sắc, Đại học Thái Nguyên tiếp tục vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất; 12 tỉnh trong vùng trung du, miền núi Bắc Bộ tặng Bằng khen cho Đại học Thái Nguyên về những đóng góp trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Nguồn: nhandan.vn