Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục Đại học thành viên - Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 23-11-2023 | 1158 lần đọc
|

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHU KỲ 2

CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

(Cập nhật đến ngày 30/06/2023)

 

TT  Tên CSGD Đại học       thành viên Tổ chức kiểm định CLGD Số quyết định  Giấy chứng nhận
Ngày cấp Gíá trị đến Chứng nhận
1 Trường ĐH Sư phạm Trung tâm KĐCLGD Đại học Quốc gia Hà Nội 181/QĐ-KĐCL ngày 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2028 Xem tại đây 
2 Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Trung tâm KĐCLGD Đại học Quốc gia Hà Nội 185/QĐ-KĐCL ngày 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2028 Xem tại đây
3 Trường ĐH Kinh tế và QTKD Trung tâm KĐCLGD Đại học Quốc gia Hà Nội 467/QĐ-KĐCL ngày 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2028 Xem tại đây
4 Trường ĐH Khoa học  Trung tâm KĐCLGD Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam 139/QĐ-KĐCL ngày 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2028 Xem tại đây
5 Trường ĐH Y Dược Trung tâm KĐCLGD Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam 140/QĐ-KĐCL ngày 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2028 Xem tại đây
6 Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung tâm KĐCLGD Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam 142/QĐ-KĐCL ngày 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2028 Xem tại đây
7 Trường ĐH Nông Lâm Trung tâm KĐCLGD Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam 143/QĐ-KĐCL ngày 14/06/2023 14/06/2023 14/06/2028 Xem tại đây