Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Khởi động dự án bước III đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và triển khai Hệ thống quản trị tại Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 14-06-2024 | 1172 lần đọc
|

Ngày 14/6, Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên bước III, giai đoạn 2021-2025 và triển khai Hệ thống quản trị tại Đại học Thái Nguyên.

Dự Hội nghị có đại diện Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC), Tổng công ty giải pháp Doanh nghiệp Viettel, lãnh đạo Viettel Thái Nguyên. Đại biểu Đại học Thái Nguyên có PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc Đại học, lãnh đạo Văn phòng, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, các Ban chức năng, Ban quản lý dự án cùng đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc, các đơn vị thành viên Đại học Thái Nguyên.

14.6 (4).jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Với mục tiêu xây dựng Đại học Thái Nguyên thành Đại học trọng điểm, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và thành một Đại học hàng đầu của Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đại học Thái Nguyên với 30 năm xây dựng và phát triển đã được nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất bằng nhiều nguồn vốn, nhiều chương trình khác nhau. Trong đó, có 4 Dự án đầu tư trung hạn (Dự án đầu tư xây dựng ĐHTN bước 1; Dự án đầu tư trung hạn ĐHTN bước 2 giai đoạn 2008 – 2011; Dự án Đầu tư xây dựng ĐHTN bước II (7 hạng mục còn lại) và Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên bước 3 (giai đoạn 2021 – 2025).

Tháng 11/2023, Dự án đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên bước 3 được phê duyệt, bao gồm 6 hạng mục công trình xây dựng và 1 Dự án hạ tầng công nghệ thông tin kết nối chung toàn Đại học, với 6 toàn nhà được xây dựng gồm: Nhà thí nghiệm và giảng đường lớn Trường Đại học Khoa học; Trung tâm Y học gia đình và thực hành khám chữa bệnh; Nhà Giảng đường và thực hành N3 - Trường Ngoại ngữ; Trung tâm thí nghiệm thực hành các khoa Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp; Nhà Đa năng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Giảng đường, hội trường, phòng làm việc các khoa...); Hạ tầng sân vườn và nhà ăn khối cơ quan Đại học Thái Nguyên.

14.6 (2).jpg

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Và thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 phê duyệt đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu hình thành hệ thống quản lý giáo dục toàn đại học được thiết lập và vận hành hiệu quả dựa trên công nghệ, dữ liệu thông suốt.

Đại học Thái Nguyên triển khai Dự án Hệ thống quản trị tại Đại học Thái Nguyên nhằm xây dựng nền tảng công nghệ thông tin dùng chung với 03 nền tảng cơ bản làm cơ sở để chuyển đổi số Đại học Thái Nguyên gồm: Xây dựng nền tảng kết nối cơ sở dữ liệu dung chung Đại học Thái Nguyên giai đoạn 01; Xây dựng hệ thống quản lý hành chính tập trung và xây dựng hệ thống nền tảng sinh viên số Đại học Thái Nguyên; Nâng cấp, bổ sung tài nguyên tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tập trung Đại học Thái Nguyên: Nâng cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu đáp ứng các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung Đại học Thái Nguyên.

14.6 (3).jpg

Trao hợp đồng tư vấn thiết kế Dự án đầu tư xây dựng ĐHTN bước III (giai đoạn 2021 - 2025)

Sau một thời gian thực hiện lựa chọn nhà thầu theo Quy định, Đại học Thái Nguyên đã lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực cung cấp phần mềm quản trị tại Đại học Thái Nguyên (ERP) và triển khai, cài đặt, đào tạo chuyển giao, tích hợp hệ thống là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel. Nhà thầu tư vấn khảo sát địa chất, lập hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán phần xây dựng, lập thiết kế chi tiết và dự toán phần CNTT&TT thuộc Dự án Đầu tư xây dựng ĐHTN bước III là Liên danh Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP – Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư kiến trúc Việt Nam – Công ty Cổ phần Tư vấn Bưu điện (VNCC - VNIC - Tư vấn Bưu điện).

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh:  Dự án đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên bước III giai đoạn 2021 - 2025 sẽ giúp các đơn vị đào tạo tăng cường cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, tập luyện, rèn luyện sức khỏe của sinh viên, đồng thời hoàn chỉnh quy hoạch Đại học Thái Nguyên trong hệ thống đại học khoa học quốc gia. Đối với Dự án Hệ thống Quản trị nội bộ của Đại học đảm bảo tính thống nhất từ đại học đến các đơn vị thành viên, tăng khả năng kết nối giữa các nền tảng sẽ triển khai trong thời gian tới, từng bước chuyển đổi số toàn diện Đại học Thái Nguyên dựa trên dữ liệu chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” góp phần xây dựng và phát triển toàn đại học bền vững.

Giám đốc Đại học Thái Nguyên yêu cầu các trường thành viên, các đơn vị trực thuộc cử cán bộ là những người có tinh thần trách nhiệm, có chuyên môn cao nhất, thành lập các tiểu ban cùng với ĐHTN thực hiện Dự án, chuẩn bị vốn đối ứng, bàn giao mặt bằng và các điều kiện tốt nhất để hoàn thành đúng tiến độ của Dự án. Thường xuyên báo cáo tình hình triển khai thực hiện cho ĐHTN để kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc của Dự án. Các nhà thầu phối hợp với Ban Kế hoạch Đầu tư và Tài chính, các trường thành viên, các đơn vị trực thuộc thực hiện các hạng mục của các Dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và các nội dung trong hợp đồng đã ký, thực hiện an toàn lao động, chấp hành đúng quy định của pháp luật liên quan khi tham gia triển khai các hạng mục của 2 Dự án trên.

14.6 (5a).jpg

Lãnh đạo ĐHTN và các đại biểu tham dự Hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất những giải pháp để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Nhân dịp này, Đại học Thái Nguyên đã trao hợp đồng tư vấn thiết kế Dự án đầu tư xây dựng ĐHTN bước III (giai đoạn 2021 – 2025) cho Chủ tịch Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC).

Thu Hà