Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Giới thiệu chung và lịch sử của Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 28-09-2018 | 159605 lần đọc
|

Đại học Thái nguyên-01.png

GIỚI THIỆU CHUNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN – THAI NGUYEN UNIVERSITY

Giám đốc:    PGS.TS Hoàng Văn Hùng

Phó Giám đốc:    PGS.TS Nguyễn Hữu Công

Phó Giám đốc:    PGS.TS Trần Thanh Vân

Điện thoại:          (+84) 208. 3852 650

Fax :                    (+84) 208. 3852 665

Email:                 vanphong.dhtn@moet.edu.vn

Website :             www.tnu.edu.vn

Địa chỉ:                Phường Tân Thịnh- Thành phố Thái Nguyên

Lịch sử phát triển

Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập theo Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các trường đại học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. ĐHTN được thành lập với mục đích hình thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

ĐHTN là một đại học đa lĩnh vực, trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của Việt Nam, ĐHTN có những nhiệm vụ sau đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực các ngành khoa học và công nghệ với các trình độ đại học, sau đại học; thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn với giảng dạy, đào tạo, thông tin khoa học và triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống; xây dựng, tư vấn và đề xuất chính sách phát triển kinh tế xã hội cho chính quyền và tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương và vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, ĐHTN đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc thành lập các đại học vùng, đồng thời khẳng định uy tín, vị thế trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà. Điều này đã được khẳng định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018: “Đại học quốc gia, đại học vùng là đại học thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước” (Khoản 4 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018).

Để định hướng phát triển ĐHTN, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực các ngành nghề kỹ thuật và công nghệ, nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường, công nghiệp, y học, giáo dục, khoa học cơ bản, kinh tế và quản lý, khoa học xã hội và nhân văn cho vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và cả nước, ĐHTN đã xây dựng Chiến lược phát triển ĐHTN giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 và được Hội đồng ĐHTN ban hành tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐĐHTN, ngày 21 tháng 12 năm 2021.

12 đơn vị đào tạo, bao gồm:

- Trường Đại học Sư phạm

- Trường Đại học Y – Dược

- Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

- Trường Đại học Nông Lâm

- Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

- Trường Đại học Khoa học

- Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

- Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

- Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang

- Trường Ngoại ngữ

- Khoa Quốc tế

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

12 đơn vị phục vụ đào tạo gồm:

- Nhà Xuất bản

- Trung tâm Số

- Trung tâm Hợp tác Quốc tế

- Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

- Trung tâm Đào tạo từ xa

- Trung tâm Khảo thí và Quản lý Chất lượng Giáo dục

- Trung tâm Nghiên cứu phát triển phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi (FEMMA)

- Trung tâm Ươm tạo - Khởi nghiệp và cung ứng nhân lực (SCIS)

- Trung tâm Nghiên cứu chính sách và Phát triển vùng

- Trung tâm Khoa học và Giáo dục liên ngành

- Trung tâm Phát triển công nghệ mới

- Trung tâm Dịch vụ và Phát triển đô thị