Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2022-TNA-33 do TS. Lê Thị Thương Thương, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 03-07-2024 | 272 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Mã số: B2022-TNA-33.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Thương Thương.

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên.

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1704/QĐ-BGDĐT ngày 25/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: 15h giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2024.

Địa điểm: Phòng 104, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài

TIN ĐÃ ĐƯA