Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2022-TNA-41 do TS. Đỗ Hoàng Chung, Trường Đại học Nông lâm - ĐHTN làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 02-07-2024 | 233 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sóng ứng suất để đánh giá nhanh tính chất gỗ của các dòng Bạch đàn (Eucalyptus) trồng tại Việt Nam

Mã số: B2022-TNA-41

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Hoàng Chung

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1759/QĐ-ĐHTN ngày 01/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: 10h00 giờ 00 ngày 08/07/2024 (Thứ 2).

Địa điểm: Phòng họp A1, Nhà Trung tâm, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài

TIN ĐÃ ĐƯA