Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2022-TNA-31 do TS. Ôn Thị Mỹ Linh, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 10-06-2024 | 347 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

 

Tên đề tài: Văn xuôi Đức thế kỉ 20: khuynh hướng, thành tựu và vấn đề tiếp nhận ở Việt Nam.

Mã số: B2022-TNA-31.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Ôn Thị Mỹ Linh.

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên.

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2616/QĐ-ĐHTN ngày 10/6/2024 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 14 giờ 30, ngày 16 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp B, Nhà A1, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy/cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài

TIN ĐÃ ĐƯA