Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2022-TNA-38 do TS. Phương Hữu Khiêm, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐHTN làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 21-06-2024 | 294 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

 

Tên đề tài: Thị trường lao động người cao tuổi và những khuyến nghị về chính sách.

Mã số: B2022-TNA-38.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phương Hữu Khiêm.

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên.

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2964/QĐ-ĐHTN ngày 21/6/2024 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 15h00, ngày 27 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp số 1, Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài

 

TIN ĐÃ ĐƯA