Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2021-TN11-01 do PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 08-07-2024 | 251 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Tên đề tài: Nghiên cứu mức năng lượng và protein tối ưu cho vịt bầu Sín Chéng nuôi thịt tại Lào Cai

Mã số: ĐH2021-TN11-01

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà

Đơn vị chủ trì: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Quyết định thành lập Hội đồng: 2561/QĐ-ĐHTN ngày 05/6/2024 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 12/7/2024 (Thứ 6).

Địa điểm: Phòng họp số 4, Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài

TIN ĐÃ ĐƯA