Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo triển khai Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024

Đăng ngày: 13-06-2024 | 441 lần đọc
|

Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức từ năm 2003 nhằm tôn vinh các tài năng trẻ ở trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; đồng thời tạo động lực và thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ góp phần phát triển đất nước.

Ngày 03 tháng 6 năm 2024, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có Công văn số 3590-CV/TWĐTN-KHCN gửi Đại học Thái Nguyên về việc triển khai Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024. Giải thưởng xét tặng đối với các cá nhân là công dân Việt Nam không quá 35 tuổi (tính đến ngày 31/12/2024) ở trong và ngoài nước; có thành tích học tập, nghiên cứu, làm việc xuất sắc; có công trình nghiên cứu, giải pháp khoa học và công nghệ nổi bật, có giá trị khoa học cao; có ý tưởng sáng tạo được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số và Tự động hoá; Công nghệ Y - Dược; Công nghệ Sinh học; Công nghệ môi trường; Công nghệ vật liệu mới.

Đại học Thái Nguyên đề nghị các trường đại học, cao đẳng thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên (sau đây gọi chung là các Đơn vị) thông báo rộng rãi, phát hiện và giới thiệu các tài năng trẻ tiêu biểu của Đại học Thái Nguyên tham gia xét tặng Giải thưởng năm 2024 theo quy định tại Quy chế Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng ban hành kèm theo Quyết định số 1186/TWĐTN-KHCN ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Việc tham dự Giải thưởng không chỉ là niềm tự hào của các cá nhân mà còn góp phần khẳng định vị thế của Đại học Thái Nguyên. Vì vậy, Đại học Thái Nguyên đề nghị các Đơn vị tạo điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ về kinh phí cho các cá nhân của đơn vị đăng ký xét Giải thưởng.

Thủ tục đăng ký xét Giải thưởng thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3590-CV/TWĐTN-KHCN ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (gửi kèm theo Công văn này). Các tài liệu liên quan đến đăng ký tham gia Giải thưởng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia (website: http://tainangviet.vn). Việc đăng ký tham gia Giải thưởng thực hiện trực tuyến tại địa chỉ http://qcv.tainangviet.vn và hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2024.

Ban KHCN&ĐN

TIN ĐÃ ĐƯA