Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin hỗ trợ đại biểu

Đăng ngày: 29-02-2024 | 446 lần đọc
|

Vui lòng liên hệ:

1. Nguyễn Tất Thắng, Chánh Văn phòng ĐHTN, SĐT:0912014516

2. Nguyễn Hữu Thọ, Phó Chánh Văn phòng ĐHTN, SĐT:0912530872

3. Ngô Giang Nam, Phó Chánh Văn phòng ĐHTN, SĐT:0988880113

4. Nông Minh Ngọc, Phó Chánh Văn phòng ĐHTN, SĐT:0913810816.

Trân trọng.