Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quyết định số 366/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 1 năm 2014 ban hành “Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2013 – 2016”

Đăng ngày: 05-12-2018 | 1606 lần đọc
|