Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thành tích giải thưởng

Đăng ngày: 28-09-2018 | 30974 lần đọc
|

CÁC DANH HIỆU KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

I. TẬP THỂ
1. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
- 02 Huân chương Lao động Hạng Nhất
- 01 Huân chương Lao động Hạng Nhì
- 01 Huân chương Lao động Hạng Ba
- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- 01 Huân chương Hữu nghị Việt Lào
- 35 Bằng khen cấp Bộ/Tỉnh
- 01 Cờ thi đua của tỉnh Thái Nguyên
2. CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC
- 03 Danh hiệu Anh hùng Lao động
- 01 Huân chương Độc lập Hạng Nhất
- 04 Huân chương Độc lập Hạng Nhì
- 05 Huân chương Độc lập Hạng Ba
- 08 Huân chương Lao động Hạng Nhất
- 07 Huân chương Lao động Hạng Nhì
- 08 Huân chương Lao động Hạng Ba
- 02 Huân chương Hữu nghị Việt - Lào
- 54 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- 398 Bằng khen cấp Bộ/tỉnh
- 08 Cờ Thi đua của Chính phủ
- 77 Cờ thi đua cấp Bộ/tỉnh
II. CÁ NHÂN
- 02 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
- 12 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì
- 79 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba
- 08 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân
- 02 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân
- 114 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú
- 25 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú
- 03 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia
- 02 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam
- 239 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- 2.870 cá nhân được trao tặng Bằng khen cấp Bộ
- 13 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Toàn quốc
- 516 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ
- 1.413 cá nhân được trao tặng Huy chương, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”.