Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỌNG ĐIỂM

Đăng ngày: 19-05-2021 | 10413 lần đọc
|

Với mục tiêu đào tạo các chương trình chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và cách mạng công nghiệp 4.0, năm 2019, Đại học Thái Nguyên đầu tư xây dựng 15 chương trình đào tạo trọng điểm trình độ đại học theo định hướng chất lượng cao. Cụ thể các chương trình sau:

STT

Tên chương trình đào tạo

Thuộc ngành đào tạo,

mã số

Đơn vị đào tạo

1

Sư phạm Toán học

Sư phạm Toán học

(Mã số: 7140209)

Trường Đại học Sư phạm

2

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục Tiểu học

(Mã số: 7140202)

3

Tự động hóa xí nghiệp

công nghiệp

Kỹ thuật điều khiển

và tự động hóa

(Mã số: 7520216)

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

4

Cơ điện tử

Kỹ thuật cơ điện tử

(Mã số: 7520114)

5

Quản trị Kinh doanh Khách sạn và Du lịch

Quản trị dịch vụ, du lịch

và lữ hành

(Mã số: 7810103)

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

6

Phân tích đầu tư tài chính

Tài chính – Ngân hàng

(Mã số: 7340201)

7

Điều dưỡng

Điều dưỡng

(Mã số: 7720301)

Trường Đại học Y – Dược

8

Thú y

Thú y

(Mã số: 7640101)

Trường Đại học Nông Lâm

9

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

(Mã số: 7540101)

10

Nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp

(Mã số: 7620101)

11

Dịch vụ pháp luật

Luật

(Mã số: 7380101)

Trường Đại học Khoa học

12

Kỹ thuật xét nghiệm Y sinh

Công nghệ sinh học

(Mã số: 7420201)

13

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

(Mã số: 7480201)

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

14

Thương mại điện tử

và Marketing số

Thương mại điện tử

(Mã số: 7340122)

15

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

(Mã số: 7220201)

Trường Ngoại ngữ