Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Lịch tiếp dân và cán bộ viên chức của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 15-01-2019 | 14773 lần đọc
|

Thông báo:

Lịch tiếp dân và cán bộ viên chức của Giám đốc ĐHTN:

- Tất cả các ngày làm việc trong tuần trừ ngày đi công tác hoặc có lịch họp

- Địa chỉ Email của Giám đốc ĐHTN: phamhongquang@tnu.edu.vn