Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Lịch tiếp dân và cán bộ viên chức của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 15-01-2019 | 16600 lần đọc
|

Thông báo:

Lịch tiếp dân và cán bộ viên chức của Giám đốc ĐHTN:

- Giám đốc: PGS.TS Hoàng Văn Hùng

- Thông tin đăng ký liên hệ: Văn phòng Đại học Thái Nguyên.

- Tất cả các ngày làm việc trong tuần trừ ngày đi công tác hoặc có lịch họp.