Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Giới thiệu chung về khoa học công nghệ

Đăng ngày: 08-10-2018 | 67704 lần đọc
|

Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) là đại học định hướng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trong các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên; khoa học xã hội - nhân văn; khoa học kỹ thuật công nghiệp, nông lâm nghiệp, chăn nuôi, thú y, thủy sản; khoa học sự sống; khoa học môi trường; khoa học Y - dược; công nghệ thông tin và truyền thông.

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Đại học Thái Nguyên được triển khai ở 7 trường đại học thành viên, 1 trường cao đẳng, 3 viện nghiên cứu trực thuộc Đại học và 5 trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ. Các kết quả nghiên cứu khoa học của ĐHTN có hàm lượng khoa học và giá trị thực tiễn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tạo ra các sản phẩm KHCN có tính ứng dụng cao, phục vụ đắc lựcnhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của vùng trung du miền núi phía Bắc và trong cả nước.

ĐHTN đã thực hiện việc gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, nguồn nhân lực thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) ở ĐHTN chủ yếu là các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đại học. Với phương châm giảng viên là nhà khoa học, đào tạo dựa vào nghiên cứu khoa học và nghiên cứu phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, các đề tài nghiên cứu khoa học của ĐHTN đã gắn liền với cácluận án tiến sĩ luận văn thạc sĩ và thực tiễn sản xuất. Đến nay ĐHTN đã ký kết được các thoả thuận hợp tác toàn diện về NCKH và chuyển giao công nghệ với 12 tỉnh thuộc vùng trung du, miền núi phía Bắc, thực hiện hàng trăm chương trình chuyển giao công nghệ cho hầu hết các tỉnh trong vùng, nhiều chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ của ĐHTN rất rộng và đa dạng, từ những những nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, kinh tế đến những nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp, nông nghiệp, y dược, công nghệ thông tin và truyền thông. Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mà ĐHTN có thế mạnh là:

- Khoa học cơ bản: Toán, Lý, Hóa, Sinh học, khoa học môi trường.

- Phát triển sản xuất cây trồng nông nghiệp, bảo tồn quĩ gen tập đoàn cây dược liệu có giá trị kinh tế

- Nghiên cứu phát triển sản xuất lâm nghiệp và đặc sản rừng

- Nghiên cứu phát triển chăn nuôi và thủy sản

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng trung du, miền núi phí Bắc

- Xây dựng mô hình nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế thôn bản, chuyển giao công nghệ nuôi, trồng các nguồn dược liệu quí ở khu vực phía Bắc

- Nghiên cứu các giải pháp cơ khí hóa, điện khí hóa sản xuất nông, lâm nghiệp

- Công nghệ tiên tiến: Công nghệ sinh học, Công nghệ và khoa học vật liệu, Công nghệ nano và khoa học sự sống, Công nghệ thông tin, Công nghệ điện tử viễn thông,…

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn miền núi

- Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.