Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Danh sách chuyên gia

Đăng ngày: 05-12-2018 | 5871 lần đọc
|

GS.TS. Phạm Hồng Quang

Điện thoại: 0913 357 361

Email: phamhongquang@tnu.edu.vn

Chức vụ:

 • Chủ tịch Hội đồng - Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên
 • Ủy viên Ban chủ nhiệm Chương trình Khoa học giáo dục quốc gia

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Khoa học Giáo dục
 • Quản lý Giáo dục

GS.TS. Đặng Văn Minh

 

Điện thoại: 0912 334 310

Email: minhdv@tnu.edu.vn

 

Chức vụ:

 • Nguyên Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên
 • Thành viên sáng lập Viện Nghiên cứu quy hoạch nông nghiệp, nông thôn

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Quản lý và phát triển nông thôn
 • Khoa học đất

PGS.TS. Trần Viết Khanh

 

Điện thoại: 0912 187 118

Email: khanhtv@tnu.edu.vn

 

Chức vụ:

 • Nguyên Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên
 • Ủy viên thường vụ Hội Địa lý Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Địa chất
 • Địa lý, GIS

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

 

Điện thoại: 0913 589 758

Email: conghn@tnu.edu.vn

 

Chức vụ:

 • Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Điện - Điện tử
 • Điều khiển - Tự động hóa

GS.TS. Từ Quang Hiển

 

Điện thoại: 0913 286 190

Email: tuquanghien@tuaf.edu.vn

 • Nguyên Giám đốc Đại học Thái Nguyên
 • Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư liên ngành Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản nhiệm kỳ 2014 - 2019

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
 • Giống vật nuôi
 • Phát triển nông thôn

GS.TS. Đặng Kim Vui

 

Điện thoại: 0913 384 277

Email: dangkimvui@tnu.edu.vn

Chức vụ:

 • Nguyên Giám đốc Đại học Thái Nguyên
 • Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệm nhiệm kỳ 2014 - 2019

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Lâm sinh
 • Nông lâm kết hợp
 • Sinh thái - Môi trường
 • Lâm nghiệp xã hội
GS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn

 

 

Điện thoại:  0915 643 746

Email: nhanltt@tnus.edu.vn

Chức vụ:

 • Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - ĐHTN
 • Ủy viên Hội đồng khoa học ngành Toán Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia (NAFOSTED)
 • Thành viên trẻ và thành viên thực thụ Trung tâm Vật lý lý thuyết quốc tế (ICTP) từ năm 2002 - 2007 và 2009 - 2014.

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Đại số và Lý thuyết số

GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan

Điện thoại: 0912 660 317

Email: nguyenthikimlan@tuaf.edu.vn

Chức vụ:

 • Nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN
 • Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản nhiệm kỳ 2014 - 2019

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Thú y
 • Chuyên sâu: Ký sinh trùng thú y

GS.TS. Chu Hoàng Mậu

Điện thoại: 0913 383 289

Email: chuhoangmau@tnu.edu.vn

 

Chức vụ:

 • Nguyên Phó giám đốc Đại học Thái Nguyên
 • Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước ngành Sinh học nhiệm kỳ 2014 - 2019

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Kỹ thuật gen di truyền
 • Sinh học phân tử của tính chống chịu