Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Các trường Đại học và Cao đẳng thành viên

Đăng ngày: 29-09-2018 | 84153 lần đọc
|

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Địa chỉ:  Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên

Website: dhsptn.edu.vn

Số điện thoại: 0280 3855731

Email:  dhsupham.edu@hn.vnn.vn

Fax:  0280 3857867

Hiệu trưởng:  PGS.TS Mai Xuân Trường

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Đường 3-2, Phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên

Website: tnut.edu.vn

Số điện thoại: (84)2803847145

Email: phonghcth.DTK@moet.edu.vn

Fax: (84) 280 3847403

Hiệu trưởng: PGS.TS. Đỗ Trung Hải

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Địa chỉ: Đường Mỏ Bạch, thành phố Thái Nguyên

Website: http://tuaf.edu.vn

Điện thoại: (+84) 280.3855.564

Email: phonghctc@tuaf.edu.vn

Fax: (+84) 280.3852.921

Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Địa chỉ: Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên

Website: tnmc.edu.vn

Số điện thoại: 02803852671

E.mail: dhydtn@tnmc.edu.vn

Fax: 0280 3855710

Phụ trách trường: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Địa chỉ: Km9 Đường 3/2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên

Website: http://tueba.edu.vn

Số điện thoại: (84) 280 3647685

Email: webmaster@tueba.edu.vn

Fax: (84) 280.3647684

Phó Hiệu trưởng Phụ trách: PGS.TS. Đinh Hồng Linh

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Website: www.tnu.edu.vn/dhkh

Số điện thoại: 0280 3746982

E.mail: dhkh.dhtn@tnu.edu.vn

Fax: 0280 3746965

Hiệu trưởng:  PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Website: http://www.ictu.edu.vn

Số điện thoại: 0280 3846254          

Email: contact@ictu.edu.vn

Fax: 0280 3846237

Hiệu trưởng: PGS. TS. Phùng Trung Nghĩa

 

TRƯỜNG NGOẠI NGỮ:

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Website: http://sfl.tnu.edu.vn/

Số điện thoại: 0280.3648489

Email: cntttv.sfl@tnu.edu.vn

Fax: 0280.3648493

Hiệu trưởng: TS. Lê Hồng Thắng

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

Địa chỉ: Tổ 15, Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên

Website: http://www.tntec.edu.vn

Số điện thoại: 02803855606

Email: phonghcth.dtu@moet.edu.vn

Fax: 0280 3546030

Hiệu trưởng: TS. Ngô Xuân Hoàng