Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Đăng ngày: 20-11-2018 | 37920 lần đọc
|

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Cơ sở đào tạo của ĐHTN

Cơ sở đào tạo NN

Hình thức đào tạo

Văn bằng

Chuyên ngành đào tạo

Cơ sở đào tạo cấp bằng

Tên

Quốc gia

       

Trường ĐH KT&QTKD

Đại học Central Philippine

Phi-líp-pin

Toàn phần tại VN

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Đối tác

Đại học Central Philippine

Phi-líp-pin

Toàn phần tại VN

Tiến sĩ

 Quản trị công

Đối tác