Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THẠC SĨ, TIẾN SĨ TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Đăng ngày: 20-11-2018 | 28845 lần đọc
|

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THẠC SĨ, TIẾN SĨ TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Đơn vị

thực hiện

Tên chương trình

Đối tác

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

 

Thạc sĩ QTKD

ĐH Central Philippine, Philippines

Thạc sĩ QTHCC

Tiến sĩ QTKD

Tiến sĩ QTHCC

Trường Đại học Nông Lâm

 

Thạc sĩ tiếng Anh

ĐHTH Laguna, Philippines

Tiến sĩ tiếng Anh

ĐHTH Bantangas, Philippine

Thạc sĩ tiếng Anh

ĐHTH Sothern Luzon, Philippines

Thạc sĩ QTKD

Thạc sĩ KHMT

Thạc sĩ QTKD

Tiến sĩ QTKD

Thạc sĩ QLGD

Tiến sĩ QLGD

Khoa Quốc tế

 

Thạc sĩ tiếng Anh

ĐHTH Sothern Luzon, Philippines

 

Thạc sĩ QTKD

 

Tiến sĩ QTKD

 

Thạc sĩ QTKD

Đại học Đại Diệp, Đài Loan