Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 18-05-2021 | 10873 lần đọc
|

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

(Tính đến tháng 9 năm 2023)

TT

Chuyên ngành

Mã số

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

1

Lí luận và Lịch sử giáo dục

9140102

2

Văn học Việt Nam

9220121

3

Di truyền học

9420121

4

Sinh thái học

9420120

5

Toán giải tích

9460102

6

LL và PPDH bộ môn Vật lý

9140111

7

LL và PPDH bộ môn Sinh học

9140111

8

Quản lý giáo dục

9140114

9

Ngôn ngữ Việt Nam

9220102

10

Lịch sử Việt Nam

9220313

11

LL và PPDH bộ môn Toán học

9140111

12

Hóa Vô cơ

9440113

13

Địa lí học

9310501

2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

14

Kỹ thuật cơ khí

9520103

15

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

9520216

16

Kỹ thuật cơ khí động lực

9520116

17

Kỹ thuật điện tử

9520203

3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

18

Chăn nuôi

9620105

19

Ký sinh trùng và VSV học thú y

9640104

20

Khoa học cây trồng

9620110

21

Lâm sinh

9620205

22

Dinh dưỡng & thức ăn chăn nuôi

9620107

23

Quản lý đất đai

9850103

24

Khoa học môi trường

9440301

25

Phát triển nông thôn

9620116

4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC

26

Vệ sinh XH học & Tổ chức y tế

9720164

27

Nhi khoa

9720135

28

Nội tiêu hóa

9720143

5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

29

Kinh tế nông nghiệp

9620115

30

Quản lý kinh tế

9340410

6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

31

Hoá sinh học

9420116

32

Đại số và lý thuyết số

9460104

33

Toán ứng dụng

9460112

34

Quang học

9440110

35

Quản lý tài nguyên và môi trường

9850101

7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG

36

Khoa học máy tính

9480101