Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 18-05-2021 | 8295 lần đọc
|

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

(Tính đến tháng 12 năm 2022)

TT

Chuyên ngành

Mã số

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

1

Lí luận và Lịch sử giáo dục

9140102

2

Văn học Việt Nam

9220121

3

Di truyền học

9420121

4

Sinh thái học

9420120

5

Toán giải tích

9460102

6

LL và PPDH bộ môn Vật lý

9140111

7

LL và PPDH bộ môn Sinh học

9140111

8

Quản lý giáo dục

9140114

9

Ngôn ngữ Việt Nam

9220102

10

Lịch sử Việt Nam

9220313

11

LL và PPDH bộ môn Toán học

9140111

12

Hóa Vô cơ

9440113

13

Địa lí học

9310501

2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

14

Kỹ thuật cơ khí

9520103

15

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

9520216

3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

16

Chăn nuôi

9620105

17

Ký sinh trùng và VSV học thú y

9640104

18

Khoa học cây trồng

9620110

19

Lâm sinh

9620205

20

Dinh dưỡng & thức ăn chăn nuôi

9620107

21

Quản lý đất đai

9850103

22

Khoa học môi trường

9440301

23

Phát triển nông thôn

9620116

4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC

24

Vệ sinh XH học & Tổ chức y tế

9720164

25

Nhi khoa

9720135

26

Nội tiêu hóa

9720143

5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

27

Kinh tế nông nghiệp

9620115

28

Quản lý kinh tế

9340410

6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

29

Hoá sinh học

9420116

30

Đại số và lý thuyết số

9460104

31

Toán ứng dụng

9460112

7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG

32

Khoa học máy tính

9480101