Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Phân hiệu và các Khoa trực thuộc

Đăng ngày: 29-09-2018 | 5686 lần đọc
|

KHOA NGOẠI NGỮ:

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Website: http://sfl.tnu.edu.vn/

Số điện thoại: 0280.3648489

Email: cntttv.sfl@tnu.edu.vn

Fax: 0280.3648493

Trưởng khoa: TS. Lê Hồng Thắng

Phó trưởng khoa: TS. Trần Thị Nhi

Phó trưởng khoa: TS. Lưu Quang Sáng

 

KHOA QUỐC TẾ:

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Website: http://is.tnu.edu.vn/

Số điện thoại: 02803 549.188

Email: kqt@istnu.edu.vn

Fax: 0280 3549188

Trưởng khoa: GS.TS Nguyễn Duy Hoan

Phó trưởng khoa: PGS.TS Hoàng Văn Phụ

Phó trưởng khoa: ThS. Trần Lưu Hùng

 

PHÂN HIỆU TẠI LÀO CAI:

Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Bình Minh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai.

Website: http://laocai.tnu.edu.vn/index.php

Số điện thoại:  02143 859.299

Email:  Vanphong.phdhtn@tnu.edu.vn

Fax: 02143 859 299

Giám đốc: PGS.TS Hoàng Văn Hùng

+ SĐT: 0989.372.386

+ Email: hvhungtn74@yahoo.comvan.h.hoang@alumni.uts.edu.au

Phó Giám đốc: PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà

Phó Giám đốc: ThS. Trần Nhật Tân