Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Phân hiệu và các Khoa trực thuộc

Đăng ngày: 29-09-2018 | 52968 lần đọc
|

KHOA QUỐC TẾ:

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Website: http://is.tnu.edu.vn/

Số điện thoại: 02803 549.188

Email: kqt@istnu.edu.vn

Fax: 0280 3549188

Trưởng khoa: PGS.TS. Hà Xuân Linh

 

PHÂN HIỆU TẠI LÀO CAI:

Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Bình Minh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai.

Website: http://laocai.tnu.edu.vn/index.php

Số điện thoại:  02143 859.299

Email:  Vanphong.phdhtn@tnu.edu.vn

Fax: 02143 859 299

Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà

 

PHÂN HIỆU TẠI HÀ GIANG:

Địa chỉ: Tổ 16 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang.

Website: http://hagiang.tnu.edu.vn

Số điện thoại:  0219 3868 057

Giám đốc: TS. Lục Quang Tấn