Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Giới thiệu Hội đồng Đại học Thái Nguyên 2022-2027

Đăng ngày: 30-03-2022 | 5500 lần đọc
|

30-3-2022-HDDH-2.jpg

GS.TS Phạm Hồng Quang (Bên trái) – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022 - 2027

30-3-2022-HDDH-1.jpgThành viên Hội đồng Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022 - 2027