Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Viện nghiên cứu, Trung tâm và Các đơn vị phục vụ

Đăng ngày: 29-09-2018 | 2369 lần đọc
|

VIỆN NGHIÊN CỨU:

 

VIỆN KHOA HỌC SỰ SỐNG

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Website: vienkhoahocsusong.com.vn

Số điện thoại: 0280 3753032

E.mail: vienkhss@tuaf.edu.vn

Fax: 0280 3753032

Viện trưởng: PGS.TS Trần Văn Phùng

Phó Viện trưởng: TS. Lê Sỹ Lợi

 

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO VỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Đường 3/2, Phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên

Website: Riat.tnut.edu.vn

Số điện thoại: 02803.847339

Email: Riat.tnu@gmail.com

Fax: 0280 3847339

Viện trưởng: PGS.TS. Trần Minh Đức

Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Văn Chí

Phó Viện trưởng: ThS. Đặng Văn Thanh

 

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ - XÃ HỘI NHÂN VĂN MIỀN NÚI

Địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại: 0280 3856886

Email: vienncktxhnvmn@gmail.com

Viện trưởng: PGS.TS Nguyễn Thị Tính

Phó viện trưởng: PGS.TS. Ngô Thị Thanh Quý

Phó viện trưởng: TS. Ngô Gia Võ

 

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ XANH

Phó viện trưởng: TS. Trần Quang Huy 

Phó viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh

 

VIỆN KINH TẾ Y TẾ VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Viện trưởng: GS.TS Đặng Kim Vui

 

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Viện trưởng: PGS.TS Dương Nghĩa Bang

Phó Viện trưởng: PGS.TS Ngô Văn Giới

 

CÁC TRUNG TÂM:

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Địa chỉ: xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Website: http://gdqptn.edu.vn

Số điện thoại: 0280 3842245; 0280 3646115    

Fax: 0280 3646115

Giám đốc: GS.TS. Phạm Hồng Quang

Phó Giám đốc - Bí thư Đảng uỷ: Đại tá Hoàng Danh Luyến

 

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Website: www.lrc-tnu.edu.vn

Số điện thoại: 0280 3852443

E.mail: tthl.dhtn@moet.edu.vn

Fax: 0280 3656601

Giám đốc: GS.TS. Nguyễn Duy Hoan

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Ánh Nguyệt

Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Đình Dũng

 

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Website: http://www.tnu.edu.vn/icc

Số điện thoại: 0280.3751.681 / 3840.234

Email: icc. info@tnu.edu.vn              

Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC NGOẠI NGỮ (CENTRE FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR FOREIGN LANGUAGE STUDIES)

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại: (+84) 280 6259333

Email: cford.tnu@gmail.com

Giám đốc: PGS.TS. Trần Viết Khanh

Phó Giám đốc: TS. Bùi Thị Hương Giang

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại: 0280.3648989; Fax: 0280.3648989

Email: ttdttx@tnu.edu.vn

Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

Phó Giám đốc: TS. Trương Hữu Dũng

Phó Giám đốc: TS. Đoàn Đức Hải

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại: (+84) 2803 748688

Email: cpdt.tnu@gmail.com

Phó Giám đốc: ThS. Đặng Văn Doanh

 

TRUNG TÂM HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC

Giám đốc: GS.TS. Từ Quang Hiển

 

TRUNG TÂM HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Giám đốc: PGS.TS. Trần Viết Khanh

Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổng biên tập: PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

Phó tổng biên tập: PGS.TS. Trần Viết Khanh

Phó tổng biên tập: PGS.TS. Nguyễn Văn Dự

 

ĐƠN VỊ PHỤC VỤ:

BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA

Giám đốc: ThS.BSCKII. Nguyễn Vũ Phương

Phó Giám đốc: ThS. Trương Đồng Tâm

Phó Giám đốc: TS. Vũ Thị Hồng Anh

 

NHÀ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại: (0280) 3.840023 - (0280) 3.601004

Email: nxb.dhtn@gmail.com

Phó Giám đốc phụ trách: TS. Phạm Quốc Tuấn