Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Đảng ủy ĐHTN

Đăng ngày: 01-10-2018 | 54535 lần đọc
|

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

  1. Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Đ/c Phạm Hồng Quang

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN

 

  1. Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Đ/c Trần Viết Khanh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN

2

Đ/c Nguyễn Hữu Công

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN

 

  1. Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Đ/c Phạm Hồng Quang

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN

2

Đ/c Nguyễn Hữu Công

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN

3

Đ/c Trần Viết Khanh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN

4

Đ/c Trần Văn Điền       

Ủy viên Ban Thường vụ ĐU ĐHTN, Bí thư ĐU Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm

5

Đ/c Nguyễn Văn Tảo

Ủy viên Ban Thường vụ ĐU ĐHTN, Bí thư ĐU Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TT&TT

6

Đ/c Đàm Thị Uyên

Ủy viên Ban Thường vụ ĐU ĐHTN, Trưởng ban Tổ chức cán bộ ĐHTN

7 Đ/c Mai Xuân Trường Ủy viên Ban Thường vụ ĐU ĐHTN, Bí Thư, Hiệu trưởng trường ĐHSP

 

  1. Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

1

Đ/c Phạm Hồng Quang

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên

2

Đ/c Nguyễn Hữu Công

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên

3

Đ/c Trần Viết Khanh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên

4

Đ/c Trần Thanh Vân

Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Môi trường ĐHTN

5

Đ/c Trần Văn Điền

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN, Bí thư ĐU, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm

6

Đ/c Nguyễn Văn Tảo

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN, Bí thư ĐU, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông

7

Đ/c Đàm Thị Uyên

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN, Trưởng ban Tổ chức cán bộ ĐHTN

8

Đ/c Nguyễn Khánh Doanh

Trưởng Ban Hợp tác quốc tế ĐHTN

9

Đ/c Nguyễn Văn Đăng

Phó Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học

10

Đ/c Trần Minh Đức

Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

11

Đ/c Trần Quang Huy

Phó bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và QTKD

12

Đ/c Nguyễn Duy Hoan

Bí thư, Giám đốc Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin 

13

Đ/c Ngô Xuân Hoàng

Bí thư, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

14

Đ/c Hà Xuân Linh

Trưởng Khoa Quốc tế ĐHTN

15

Đ/c Trần Văn Phùng

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm

16

Đ/c Nguyễn Vũ Phương

Giám đốc Bệnh viện thực hành Trường Đại học Y Khoa

17

Đ/c Vũ Ngọc Pi

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

18

Đ/c Đỗ Anh Tài

Phó hiệu Trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

19

Đ/c Lê Hồng Thắng

Bí thư ĐB Bộ phận, Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ

20

Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn

Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

21

Đ/c Trịnh Xuân Tráng

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

22

Đ/c Mai Xuân Trường

Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

23

Đ/c Nguyễn Thanh Hà

Chánh Văn phòng ĐHTN