Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đăng ngày: 01-10-2018 | 78265 lần đọc
|

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

  1. Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Đ/c Phạm Hồng Quang

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học, Đại học Thái Nguyên

 

  1. Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Đ/c Nguyễn Hữu Công

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên

 

  1. Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Đ/c Phạm Hồng Quang

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học, Đại học Thái Nguyên

2

Đ/c Nguyễn Hữu Công

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

3

Đ/c Nguyễn Văn Tảo

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

4 Đ/c Hoàng Văn Hùng Giám đốc Đại học Thái Nguyên
5 Đ/c Mai Xuân Trường  Phó Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm
6 Đ/c Nguyễn Thanh Hà  Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đại học Thái nguyên, Chánh văn phòng Đại học Thái Nguyên
7 Đ/c Nguyễn Thế Hùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Nông lâm

 

  1. Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

1

Đ/c Phạm Hồng Quang

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học, Đại học Thái Nguyên

2

Đ/c Hoàng Văn Hùng

Giám đốc Đại học Thái Nguyên

3

Đ/c Nguyễn Hữu Công

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên

4

Đ/c Trần Thanh Vân

Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên

5

Đ/c Nguyễn Văn Tảo

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

6

Đ/c Mai Xuân Trường

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

7

Đ/c Nguyễn Thanh Hà

Phó chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Chủ tịch công đoàn Đại học Thái Nguyên

8

Đ/c Nguyễn Thế Hùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Nông lâm

9

Đ/c Đàm Thị Uyên

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên, Trưởng ban Pháp chế - Thi đua Đại học Thái Nguyên

10

Đ/c Nguyễn Văn Đăng

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học

11

Đ/c Ngô Xuân Hoàng

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

12

Đ/c Hà Xuân Linh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên, Trưởng Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên

14

Đ/c Lê Hồng Thắng

Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Hiệu trưởng Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên

14

Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

15 Đ/c Nguyễn Hữu Toàn Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên.
16 Đ/c Nguyễn Hồng Liên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên, Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính Đại học Thái Nguyên
17 Đ/c Nguyễn Xuân Trường Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Thái Nguyên

18

Đ/c Ngô Như Khoa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

19

Đ/c Nguyễn Hưng Quang Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm

20

Đ/c Trần Nhuận Kiên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Số - Nhà xuất bản
21 Đ/c Hà Trần Phương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Sư phạm

22

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y-Dược
23 Đ/c Nguyễn Đắc Trung Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Trường Đại học Y-Dược