Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đăng ngày: 01-10-2018 | 74033 lần đọc
|

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

  1. Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Đ/c Phạm Hồng Quang

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học, Đại học Thái Nguyên

 

  1. Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Đ/c Trần Viết Khanh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Đại học Thái Nguyên

2

Đ/c Nguyễn Hữu Công

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

 

  1. Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Đ/c Phạm Hồng Quang

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học, Đại học Thái Nguyên

2

Đ/c Nguyễn Hữu Công

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

3

Đ/c Trần Viết Khanh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Đại học Thái Nguyên

4

Đ/c Nguyễn Văn Tảo

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

5 Đ/c Mai Xuân Trường  Phó Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm
6 Đ/c Nguyễn Thanh Hà  Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đại học Thái nguyên, Chánh văn phòng Đại học Thái Nguyên
7 Đ/c Nguyễn Thế Hùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Nông lâm

 

  1. Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

1

Đ/c Phạm Hồng Quang

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học, Đại học Thái Nguyên

2

Đ/c Hoàng Văn Hùng

Giám đốc Đại học Thái Nguyên

3

Đ/c Nguyễn Hữu Công

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

4

Đ/c Trần Viết Khanh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Đại học Thái Nguyên

5

Đ/c Trần Thanh Vân

Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6

Đ/c Nguyễn Văn Tảo

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

7

Đ/c Mai Xuân Trường

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

8

Đ/c Nguyễn Thanh Hà

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên, Chánh Văn phòng Đại học Thái Nguyên

9

Đ/c Nguyễn Thế Hùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Nông lâm

10

Đ/c Đàm Thị Uyên

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên, Trưởng ban Pháp chế - Thi đua Đại học Thái Nguyên

11

Đ/c Nguyễn Khánh Doanh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên, Trưởng Ban Khoa học và Đối ngoại Đại học Thái Nguyên

12

Đ/c Nguyễn Văn Đăng

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học

13

Đ/c Ngô Xuân Hoàng

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

14

Đ/c Hà Xuân Linh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên, Trưởng Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên

15

Đ/c Đỗ Anh Tài

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

16

Đ/c Lê Hồng Thắng

Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Hiệu trưởng Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên

17

Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

18 Đ/c Nguyễn Hữu Toàn Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Thái Nguyên
19 Đ/c Nguyễn Hồng Liên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên, Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính Đại học Thái Nguyên
20 Đ/c Nguyễn Xuân Trường Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Thái Nguyên

21

Đ/c Ngô Như Khoa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

22

Đ/c Nguyễn Hưng Quang Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm

23

Đ/c Trần Nhuận Kiên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Số - Nhà xuất bản
24 Đ/c Hà Trần Phương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Sư phạm

25

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y-Dược
26 Đ/c Nguyễn Đắc Trung Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Trường Đại học Y-Dược