Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Đăng ngày: 19-11-2018 | 45171 lần đọc
|

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Chương trình đào tạo chất lượng cao là chương trình đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chính phủ. Đại học Thái Nguyên xây dựng và phát triển chương trình chất lượng cao cùng với các Trường Đại học uy tín trên thế giới như: Đại học Queensland - Úc; Đại học California State, San Bernardino - Hoa Kỳ,...

Các tiêu chí về mục tiêu, nội dung, giáo trình, tài liệu giảng dạy, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá sinh viên, phương thức quản lý đào tạo... đều phải đáp ứng theo quy chuẩn quốc tế. Sinh viên có cơ hội được trao đổi học tập tại nước ngoài. Việc dạy và học đều hoàn toàn bằng tiếng Anh, trang bị cho sinh viên kiến thức hiện đại, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng sử dụng thành thạo các công cụ tin học và ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn, giúp sinh viên phát triển các năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề, nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc trong tương lai.

Các chương trình chất lượng cao đào tạo tại Đại học Thái Nguyên:

 

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ghi chú

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

          1           

Quản trị Kinh doanh

Gồm các chuyên ngành:

- Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

- Quản trị Doanh nghiệp

- Quản trị Kinh doanh Thương mại

7340101

 

          2           

Tài chính - Ngân hàng

Gồm các chuyên ngành:

- Tài chính Doanh nghiệp;

- Tài chính - Ngân hàng

- Ngân hàng

7340201

          3           

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh khách sạn

và du lịch

7810103

 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

          4           

Sư phạm Sinh học

Chuyên ngành:

Sư phạm Sinh học

7140213

Triển khai đào tạo năm 2019

          5           

Sư phạm Toán học

Chuyên ngành:

Sư phạm Toán học

7140209

          6           

Sư phạm Vật lý

Chuyên ngành:

Sư phạm Vật lý

7140211

          7           

Sư phạm Hóa học

Chuyên ngành:

Sư phạm Hóa học

7140212