Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

Đăng ngày: 19-11-2018 | 50134 lần đọc
|

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

Chương trình tiên tiến (CTTT) là một dự án đặc biệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm xây dựng các ngành đào tạo chất lượng cao, theo nội dung, chương trình của các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Các tiêu chí về mục tiêu, nội dung, giáo trình, tài liệu giảng dạy, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá sinh viên, phương thức quản lý đào tạo... đều phải đáp ứng theo quy chuẩn quốc tế. Việc dạy và học đều hoàn toàn bằng tiếng Anh, trang bị cho sinh viên kiến thức hiện đại, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng sử dụng thành thạo các công cụ tin học và ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn, giúp sinh viên phát triển các năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề, nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc trong tương lai; từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, phương thức tổ chức đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, thu hút đội ngũ cán bộ khoa học trẻ, có năng lực, được đào tạo trong và ngoài nước, sinh viên nước ngoài… đến giảng dạy, nghiên cứu và học tập tại Đại học Thái Nguyên.

Hiện nay Đại học Thái Nguyên đang đào tạo 09 chương trình tiên tiến được nhập khẩu từ các nước phát triển, cụ thể:

 

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ghi chú

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

          1           

Khoa học và quản lý môi trường

Chuyên ngành: Khoa học và quản lý môi trường

7904492

Nhập khẩu từ Trường Đại học California - Hoa Kì

          2           

Công nghệ thực phẩm

Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm

7905419

 

          3           

Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

7906425

 

2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

          4           

Kỹ thuật Cơ khí  

Chuyên ngành:

Kỹ thuật cơ khí

7905218

Nhập khẩu từ Trường Đại học Bang New York - Hoa Kì

          5           

Kỹ thuật điện

 Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

7905228

Nhập khẩu từ Trường Đại học Bang New York - Hoa Kì

3. KHOA QUỐC TẾ

 

          6           

Kinh doanh Quốc tế

Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế

7340120

 

          7           

Quản trị kinh doanh

Gồm các chuyên ngành:

- Kinh doanh và Quản lý

 - Quản trị kinh doanh và Tài chính

7340101

 

          8           

Kế toán - Tài chính

Chuyên ngành: Kế toán - Tài chính

7340301

 

          9           

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Chuyên ngành: Quản lý môi trường và bền vững

7850101