Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

HỌC BỔNG

Đăng ngày: 18-10-2018 | 19529 lần đọc
|

Sáng 29/9, tại Đại học Thái Nguyên (ĐHTN), Tiến sỹ Bùi Công Thọ - Trưởng Văn phòng đại diện Bang Hessen - Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam đã trao 20 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện của tỉnh Thái Nguyên, ĐHTN vinh dự có 10 sinh viên được nhận học bổng. 

Dự lễ trao học bổng có PGS. TS Đỗ Anh Tài – Trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế, đại diện lãnh đạo Ban Công tác Học sinh Sinh viên, Ban Giám hiệu và Phòng Công tác Học sinh Sinh viên các cơ sở giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng có sinh viên được nhận học bổng.

Ngoài số tiền học bổng trị giá 5.100.000 đồng, mỗi sinh viên còn được nhận “Giấy Chứng nhận học bổng” với đầy đủ thông tin cá nhân của sinh viên, có chữ ký của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen.

Đính kèm: 10 sinh viên xuất sắc của Đại học Thái Nguyên nhận học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen và tổ chức Hỗ trợ đại học Cộng hòa Liên bang Đức, năm học 2014 – 2015

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN CHỌN SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CỦA QUỸ “THẮP SÁNG NIỀM TIN”

Căn cứ Công văn số 126/QHB-BĐH ngày 25/9/2015 của Ban Điều hành Quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin” thuộc Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) về việc: Chương trình xét học bổng năm 2015.

Đại học Thái Nguyên đề nghị các Cơ sở giáo dục Đại học thành viên, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế (sau đây gọi chung là đơn vị) tuyển chọn sinh viên mới nhập học tại đơn vị, đáp ứng các quy định của Quỹ học bổng để tham gia xét nhận học bổng theo quy định cụ thể tại file đính kèm:

           Công văn gửi các đơn vị

           Thông báo xét cấp học bổng

           Hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng

CÔNG VĂN SỐ: 1965/ĐHTN-CTHSSV NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VỀ VIỆC XÉT CHỌN VÀ ĐỀ CỬ DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG CHO HSSV GIỎI NGÀNH TOÁN HỌC

Căn cứ Quyết định số 2597/QĐ-BGDĐT ngày 18/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện và quy trình lựa chọn học sinh, sinh viên (HSSV) được nhận học bổng của “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học”;

Căn cứ Công văn số 125/VNCCCT ngày 23/9/2015 của Viện Nghiên cứu cao cấp về toán về việc gửi hồ sơ đề cử học bổng.

Học kỳ I năm học 2015 – 2016, Ban Điều hành Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học cấp 10 suất học bổng cho Đại học Thái Nguyên.

Đại học Thái Nguyên đề nghị Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học (sau đây gọi chung là đơn vị) căn cứ quy định để xét chọn, lập danh sách đề cử tối đa 10 sinh viên của đơn vị tham gia đăng ký nhận học bổng.

Tải file đính kèm tại đây:

TỔ CHỨC LỄ TRAO HỌC BỔNG CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT BANG HESSEN, CHLB ĐỨC THEO CÔNG VĂN SỐ 1975/ĐHTN-CTHSSV CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGÀY 25/9/2015

Năm học 2014-2015, Đại học Thái Nguyên có 10 sinh viên được nhận học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen, CHLB Đức.

Theo thông báo của Văn phòng Hessen tại Việt Nam, Đại học Thái Nguyên sẽ phối hợp tổ chức Lễ trao học bổng cho các sinh viên cụ thể như sau:

  1. Thời gian:   10 giờ 00, ngày 29/9/2015 (thứ 3).
  2. Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng Đại học Thái Nguyên.
  3. Thành phần:           

- Đại diện Văn phòng HESSEN tại Việt Nam.

- Đại diện Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

- Đại diện Ban Công tác HSSV Đại học Thái Nguyên.

- Đại diện Ban Hợp tác Quốc tế Đại học Thái Nguyên.

- Đại diện lãnh đạo các Trường, Khoa trực thuộc có sinh viên được nhận học bổng.

- Các sinh viên được nhận học bổng.

Chi tiết cụ thể xem tại file đính kèm:

Chương trình lễ trao HB tại Thái Nguyên 29.09.2015

CV 69 HBV gửi ĐH Thái Nguyên về trao HB Hessen 29.09.15

DuTrao HSSEN.2015

DS sinh viên tại Thái Nguyên nhận HB Hessen NH 2014-2015