Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Giới thiệu chung và lịch sử của Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 28-09-2018 | 142608 lần đọc
|

Đại học Thái nguyên-01.png

GIỚI THIỆU CHUNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN – THAI NGUYEN UNIVERSITY

Giám đốc:    PGS.TS Hoàng Văn Hùng

Phó Giám đốc :   PGS.TS Trần Viết Khanh

Phó Giám đốc:    PGS.TS Nguyễn Hữu Công

Phó Giám đốc:    PGS.TS Trần Thanh Vân

Điện thoại:          (+84) 208. 3852 650

Fax :                    (+84) 208. 3852 665

Email:                 vanphong.dhtn@moet.edu.vn

Website :             www.tnu.edu.vn

Địa chỉ:                Phường Tân Thịnh- Thành phố Thái Nguyên

Lịch sử phát triển

Đại học Thái Nguyên (ĐHTN – tên giao dịch bằng tiếng Anh: ThaiNguyen University; viết tắt là TNU) được thành lập ngày 4 tháng 4 năm 1994 theo Nghị định số 31/CP của Chính Phủ trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, Đại học Thái Nguyên đã không ngừng phát triển và hoàn thiện theo mô hình đầy đủ của một đại học vùng, đa cấp, đa ngành bao gồm: các đơn vị quản lý, các đơn vị đào tạo, các đơn vị nghiên cứu và các đơn vị phục vụ đào tạo. Hiện nay, Đại học Thái Nguyên có tổng số 23 đơn vị thành viên, trong đó:

12 đơn vị đào tạo, bao gồm:

- Trường Đại học Sư phạm

- Trường Đại học Y – Dược

- Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

- Trường Đại học Nông Lâm

- Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

- Trường Đại học Khoa học

- Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

- Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

- Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang

- Trường Ngoại ngữ

- Khoa Quốc tế

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

11 đơn vị phục vụ đào tạo gồm:

- Nhà Xuất bản

- Trung tâm Số

- Trung tâm Hợp tác Quốc tế

- Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

- Trung tâm Đào tạo từ xa

- Trung tâm Khảo thí và Quản lý Chất lượng Giáo dục

- Trung tâm Nghiên cứu phát triển phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi (FEMMA)

- Trung tâm Nghiên cứu chính sách và Phát triển vùng

- Trung tâm Khoa học và Giáo dục liên ngành

- Trung tâm Phát triển công nghệ mới

- Trung tâm Dịch vụ và Phát triển đô thị