Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Nghị quyết số 50 Hội đồng ĐHTN ban hành Chiến lược phát triển ĐHTN giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2035

Đăng ngày: 21-12-2021 | 2690 lần đọc
|

Nghị quyết số 50 Hội đồng ĐHTN ban hành Chiến lược phát triển ĐHTN giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2035