Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CỬ NHÂN ĐẠI HỌC CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Đăng ngày: 20-11-2018 | 20362 lần đọc
|

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CỬ NHÂN ĐẠI HỌC CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

Đơn vị

thực hiện

Tên chương trình

Đối tác

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Cử nhân QTKD

ĐH Daegu Cyber, Hàn Quốc

Cử nhân QTKD

ĐH Central Philippine, Philippines

Cử nhân Kế toán

Trường Đại học Nông Lâm

Cử nhân QTKD

ĐHTH Rizal, Philippines

Cử nhân QTKD

ĐHTH Sothern Luzon, Philippines

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Cử nhân KT&TMQT

Trường ĐH KHCN  Sơn Đông,Trung Quốc

Kỹ sư kỹ thuật

ĐH Kyungpook, Hàn Quốc

Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Cử nhân CNKTĐT&TT

Đại học Phùng Giáp, Đài Loan

Khoa Quốc tế

Cử nhân KT&TMQT

Học viện Hồng Hà, Trung Quốc

Khoa Ngoại ngữ

Cử nhân NN TQ & SP tiếng TQ

Học viện Hồng Hà, Trung Quốc