Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Đăng ngày: 20-11-2018 | 30610 lần đọc
|

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

 

Cơ sở đào tạo của ĐHTN

Cơ sở đào tạo NN

Hình thức đào tạo

Văn bằng

Chuyên ngành đào tạo

Cơ sở đào tạo cấp bằng

Tên

Quốc gia

       

Trường ĐH CNTT&TT

ĐHQG Kyungpook (KNU)

Hàn Quốc

3+1

Đại học

Kỹ thuật phần mềm

Hai bên cùng cấp bằng

ĐH Phùng Giáp (FCU)

Đài Loan

3+1

Đại học

CN KT điện tử

Đối tác

Trường ĐH KT&QTKD

Đại học Central Philippine

Phi-líp-pin

Toàn phần tại VN

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Đối tác

Đại học Central Philippine

Phi-líp-pin

Toàn phần tại VN

Tiến sĩ

 Quản trị công

Đối tác

Học viện Hồng Hà

Trung Quốc

Toàn phần tại VN

Đại học

Kinh tế và Thương mại Quốc tế

Đối tác

Trường ĐH KTCN

Đại học Quốc gia Kyungpook

Hàn Quốc

2+2

Đại học

Kỹ thuật Điện tử

Đối tác

Đại học Jeonju

Hàn Quốc

2+2

Đại học

Kỹ thuật Điện – Điện tử

Đối tác

Đại học Jeonju

Hàn Quốc

2+2

Đại học

Kỹ thuật cơ khí

Đối tác

Khoa Quốc tế

Đại học Tamkang

Đài Loan

2+2

 

Đại học

Quản trị kinh doanh/Thương mại toàn cầu

Hai bên cùng cấp bằng

Đại học Tamkang

Đài Loan

2+2

 

Đại học

Quản trị kinh doanh/Kinh tế

Hai bên cùng cấp bằng

Đại học Tamkang

Đài Loan

2+2

 

Đại học

Kinh doanh quốc tế/Khoa học quản lý

Hai bên cùng cấp bằng

Đại học Tamkang

Đài Loan

2+2

 

Đại học

Kinh doanh Quốc tế/Quản trị tài chính toàn cầu

Hai bên cùng cấp bằng