Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Đoàn thanh niên

Đăng ngày: 01-10-2018 | 42432 lần đọc
|

VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Điện thoại: 0208 3851589

Email: vpdtn.dhtn@moet.edu.vn

website: http://doanthanhnien.tnu.edu.vn

Bí thư:

TS. Lê Văn Hiếu

 

Điện thoại: 0208 3851589;

Phó Bí thư:

ThS. Nguyễn Huy Hoàng