Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Đoàn thanh niên

Đăng ngày: 01-10-2018 | 36427 lần đọc
|

VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Điện thoại: 0208 3851589

Email: vpdtn.dhtn@moet.edu.vn

website: http://doanthanhnien.tnu.edu.vn

Bí thư:

TS. Nguyễn Đình Yên

 

Điện thoại: 0208 3851589; 0902200678; Email:nguyendinhyen@tnut.edu.vn

Phó Bí thư:

Phạm Minh Hoàng

 

Điện thoại: 0986.703.748; Email: hoangpm@tueba.edu.vn

Phó Bí thư:

Nguyễn Quang Đông

 

Điện thoại: 0974.974.888; Email: dong.nq@tnu.edu.vn