Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Công đoàn

Đăng ngày: 01-10-2018 | 91508 lần đọc
|

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Công đoàn Đại học Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Điện thoại: 0208.3851693 – Fax: 0208.3852665

Email: vpcd.dhtn@moet.edu.vn

Nhiệm kỳ VI: 2023-2028

Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Thanh Hà

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN QUA CÁC THỜI KỲ

 

tlh-cd.jpg

Họ tên: Trần Liên Hương

Lâm thời: 1995 – 1997

Nhiệm kỳ I: 1997 - 2003

 

dkv-cd.jpg

Họ tên: Đặng Kim Vui

Nhiệm kỳ II: 2003 - 2008

 

lvh-cd.jpg

Họ tên: Lương Văn Hinh

Nhiệm kỳ III: 2008 - 2012

 

CHỦ TỊCH ĐƯƠNG NHIỆM

 TRANVIETKHANH.jpg         

Họ tên: Trần Viết Khanh

Nhiệm kỳ IV: 2012 - 2017

Nhiệm kỳ V: 2018 - 2023

 

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Công đoàn Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-LĐT ngày 01/12/1995 của Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.

Đến năm 2005, Công đoàn Đại học Thái Nguyên chuyển sinh hoạt từ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên về trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam (theo Quyết định số 412-QĐ/TCKT-CĐN ngày 13/08/2005 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tiếp nhận Công đoàn Đại học Thái Nguyên).

Qua gần 25 năm xây dựng và phát triển, cán bộ viên chức lao động trong toàn Đại học đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu, khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn; tham gia đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng Đại học Thái Nguyên thành Đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm đào tạo, khoa học của vùng trung du, miền núi Bắc bộ; góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Công đoàn Đại học Thái Nguyên đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Khi mới thành lập Công đoàn Đại học Thái Nguyên có 07 Công đoàn Cơ sở trực thuộc với 1.514 đoàn viên công đoàn, gồm: CĐ trường ĐHSP, CĐ trường ĐHNL, CĐ trường ĐHKTCN, CĐ trường ĐHYK (nay là CĐ Trường ĐH Y Dược), CĐ trường Công nhân kỹ thuật (nay là CĐ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật), CĐ trường Đại học Đại cương, CĐ Khối cơ quan ĐHTN.

Đến nay, Công đoàn Đại học Thái Nguyên đã có 12 công đoàn cơ sở trực thuộc với 4.190 công đoàn viên, gồm:

 1. Công đoàn trường Đại học Sư phạm
 2. Công đoàn trường Đại học Nông lâm
 3. Công đoàn trường Đại học Y - Dược
 4. Công đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
 5. Công đoàn trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh
 6. Công đoàn Trường Đại học Khoa học
 7. Công đoàn Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông
 8. Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
 9. Công đoàn Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
 10. Công đoàn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
 11. Công đoàn Trung tâm Học liệu – Nhà xuất bản
 12. Công đoàn Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

 

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Đại học Thái Nguyên đã trải qua 05 kỳ Đại hội.

 

Danh sách Ban chấp hành lâm thời Công đoàn Đại học Thái Nguyên 1995 - 1997

 

1.               

Đ/c Trần Liên Hương                        

Chủ tịch

2.               

Đ/c Lâm Tự Tiến                               

Phó Chủ tịch

3.               

Đ/c  Nguyễn Văn Trại                        

Phó Chủ tịch

4.               

Đ/c Nguyễn Trọng Đại                      

Ủy viên Thường vụ

5.               

Đ/c Hoàng Thế Đình                          

Ủy viên Thường vụ

6.               

Đ/c Phạm Lê Hùng                              

Ủy viên BCH

7.               

Đ/c Hoàng Thị Liêm

Ủy viên BCH

8.               

Đ/c Trần Thị Thủy                             

Ủy viên BCH

9.               

Đ/c Nguyễn Văn Đạt

Ủy viên BCH

10.           

Đ/c Dương Duy Hùng                                 

Ủy viên BCH

11.           

Đ/c Đỗ Văn Phượng                               

Ủy viên BCH

12.           

Đ/c Hầu Văn Ninh                               

Ủy viên BCH

13.           

Đ/c Hoàng Minh Tần                            

Ủy viên BCH

14.           

Đ/c Đinh Ngọc Trịnh                           

Ủy viên BCH

15.           

Đ/c Trần Minh Thế                               

Ủy viên BCH

 

Danh sách Ủy ban kiểm tra lâm thời Công đoàn Đại học Thái Nguyên

                                  

1.               

Đ/c Hoàng Thế Đình

Chủ nhiệm UBKT

2.               

Đ/c Phạm Duy Hùng

Phó Chủ nhiệm UBKT

3.               

Đ/c  Phạm Lê Hùng

Ủy viên UBKT

4.               

Đ/c Phạm Trọng Hoạch

Ủy viên UBKT

5.               

Đ/c Trần Thị Việt Trung

Ủy viên UBKT

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐHTN LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 1997 - 2003

          Đại hội tiến hành từ ngày 15/1 đến ngày 16 tháng 01 năm 1997 tại Hội trường ĐH Nông Lâm, dự đại hội có 200 đại biểu chính thức đại diện cho 1514 CBVC của 7 công đoàn cơ sở.

cd-7-3-2014-1.jpg

             Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 1997 – 2003

       

  Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 1997 – 2003, gồm 17 đồng chí  (Quyết định số 08/QĐ-LĐLĐ ngày 28-11-1997 của BTV Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên).

 

Chủ tịch: Đ/c Trần Liên Hương

tlh-cd.jpg

 

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá I

 

1.               

Đ/c Trần Liên Hương                        

Chủ tịch

2.               

Đ/c Lâm Tự Tiến                               

Phó Chủ tịch

3.               

Đ/c  Nguyễn Văn Trại                        

Phó Chủ tịch

4.               

Đ/c Nguyễn Trọng Đại                     

Ủy viên Thường vụ

5.               

Đ/c Hoàng Thị Liêm                          

Ủy viên Thường vụ

6.               

Đ/c Nguyễn Khắc Chính                      

Ủy viên BCH

7.               

Đ/c Phạm Lê Hùng                              

Ủy viên BCH

8.               

Đ/c Nguyễn Văn Khải                         

Ủy viên BCH

9.               

Đ/c Ma Thị Ngân                                 

Ủy viên BCH

10.           

Đ/c Hầu Văn Ninh                                

Ủy viên BCH

11.           

Đ/c Trần Văn Phú                              

Ủy viên BCH

12.           

Đ/c Hoàng Minh Tần                           

Ủy viên BCH

13.           

Đ/c Nguyễn Tất Thắng                         

Ủy viên BCH

14.           

Đ/c Trần Minh Thế                                

Ủy viên BCH

15.           

Đ/c Trần Thị Thủy                             

Ủy viên BCH

16.           

Đ/c Đinh Ngọc Trịnh                           

Ủy viên BCH

17.           

Đ/c Đặng Kim Vui                               

Ủy viên BCH

 

 

Danh sách Ủy ban kiểm tra Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá I

 

1.                         

Đ/c Lâm Tự Tiến

Chủ nhiệm UBKT

2.               

Đ/c Đặng Kim Vui

Phó Chủ nhiệm UBKT

3.               

Đ/c  Bế Văn Cẩm

Ủy viên UBKT

4.               

Đ/c Trần Việt Trung

Ủy viên UBKT

5.               

Đ/c Lưu Chí Thắng

Ủy viên UBKT

6.               

Đ/c Trần Huy Phong

Ủy viên UBKT

7.               

Đ/c Hoàng Ngọc La

Ủy viên UBKT

 

 

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐHTN LẦN THỨ HAI NHIỆM KỲ 2003 - 2008

 

          Đại hội tiến hành từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 3 năm 2003 tại Hội trường Trường Đại học Y khoa, dự đại hội có 200 đại biểu chính thức.

cd-7-3-2014-2.jpg

             Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khóa II, nhiệm kỳ 2003 – 2008

 

 

Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN khóa II gồm:  19  đồng chí

  

Chủ tịch: Đ/c Đặng Kim Vui

dkv-cd.jpg

 

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá II

 

1.               

Đ/c  Đặng Kim Vui                            

Chủ tịch

2.               

Đ/c Nguyễn Văn Trại                         

Phó Chủ tịch thường trực

3.               

Đ/c Nguyễn Trường Kháng               

Ủy viên Thường vụ

4.               

Đ/c Trần Thị Việt Trung                    

Ủy viên Thường vụ

5.               

Đ/c Phạm Trọng Hoạch                      

Ủy viên Thường vụ

6.               

Đ/c Nguyễn Khắc Chính                    

Ủy viên BCH

7.               

Đ/c Hoàng Minh Tần                          

Ủy viên BCH

8.               

Đ/c Phạm Đức Ngọc                           

Ủy viên BCH

9.               

Đ/c Luân Thị Đẹp                                

Ủy viên BCH

10.           

Đ/c Đặng Tiến Hoạt                            

Ủy viên BCH

11.           

Đ/c Vũ Thị Hoàn                                

Ủy viên BCH

12.           

Đ/c Đinh Ngọc Trịnh                         

Ủy viên BCH

13.           

Đ/c Vũ Đức Dục                                

Ủy viên BCH

14.           

Đ/c Phan Thanh Vụ                            

Ủy viên BCH

15.           

Đ/c Nguyễn Ánh Nguyệt                   

Ủy viên BCH

16.           

Đ/c Đặng Văn Doanh                         

Ủy viên BCH

17.           

Đ/c Vũ Thị Ngọc Lan                         

Ủy viên BCH

18.           

Đ/c Vũ Vinh Quang                             

Ủy viên BCH

19.           

Đ/c Hầu Văn Ninh                               

Ủy viên BCH

 

Danh sách Ủy ban kiểm tra Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá II

 

1.               

Đ/c Nguyễn Văn Trại

Chủ nhiệm UBKT

2.               

Đ/c Vũ Vinh Quang

Phó Chủ nhiệm UBKT

3.               

Đ/c  Lưu Chí Thắng

Ủy viên UBKT

4.               

Đ/c Trịnh Xuân Tráng

Ủy viên UBKT

5.               

Đ/c Bùi Hồng Vũ

Ủy viên UBKT

6.               

Đ/c Lê Tất Khương

Ủy viên UBKT

7.               

Đ/c Nguyễn Độc Lập

Ủy viên UBKT

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐHTN LẦN THỨ BA NHIỆM KỲ 2008 - 2012

 

          Đại hội tiến hành từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2008 tại Hội trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, dự đại hội có 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 2785 CBVC của  9 công đoàn cơ sở.

 

cd-7-3-2014-3.jpg

             Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khóa III, nhiệm kỳ 2008 – 2013

 

Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN khóa III gồm: 19  đồng chí

Chủ tịch: Đ/c Lương Văn Hinh

lvh-cd.jpg

 

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá III

 

1.               

Đ/c  Lương Văn Hinh                           

Chủ tịch

2.               

Đ/c Trần Thanh Vân                             

Phó Chủ tịch

3.               

Đ/c Đoàn Quang Thiệu                        

Phó Chủ tịch

4.               

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình               

Ủy viên Thường vụ

5.               

Đ/c Phạm Trọng Hoạch                      

Ủy viên Thường vụ

6.               

Đ/c Nguyễn Khắc Chính                      

Ủy viên BCH

7.               

Đ/c Nguyễn Ánh Nguyệt                     

Ủy viên BCH

8.               

Đ/c Trần Nguyệt Anh                          

Ủy viên BCH

9.               

Đ/c Hoàng Thị Chiên                           

Ủy viên BCH

10.           

Đ/c Phạm Thị Bông                            

Ủy viên BCH

11.           

Đ/c Nguyễn Hồng Liên                     

Ủy viên BCH

12.           

Đ/c Trịnh Xuân Tráng                       

Ủy viên BCH

13.           

Đ/c Trần Đức Quý                             

Ủy viên BCH

14.           

Đ/c Mai Quang Trường                  

Ủy viên BCH

15.           

Đ/c Vũ Vinh Quang                             

Ủy viên BCH

16.           

Đ/c Phí Hùng Cường                          

Ủy viên BCH

17.           

Đ/c Đặng Văn Doanh                         

Ủy viên BCH

18.           

Đ/c Lê Xuân Tòng                              

Ủy viên BCH

19.           

Đ/c Trần Đình Tuấn                             

Ủy viên BCH

 

Danh sách Ủy ban kiểm tra Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá III

 

1.               

Đ/c Phạm Trọng Hoạch

Chủ nhiệm UBKT

2.               

Đ/c Vũ Vinh Quang

Phó Chủ nhiệm UBKT

3.               

Đ/c Nguyễn Văn Lương

Ủy viên UBKT

4.               

Đ/c Trịnh Xuân Đàn

Ủy viên UBKT

5.               

Đ/c Đỗ Anh Tài

Ủy viên UBKT

 

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐHTN LẦN THỨ TƯ NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

          Đại hội tiến hành từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 10 năm 2012 tại Hội trường Trung tâm Học liệu, dự đại hội có 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 4.001 CBVC của 13 công đoàn cơ sở.

cd-7-3-2014-4.jpg

            Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khóa IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017

 

Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN khóa IV gồm: 21  đồng chí

Chủ tịch: Đ/c Trần Viết Khanh

 

tvk-cd.jpg

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá IV

 

1.                   

Đ/c Trần Viết Khanh

Chủ tịch

2.         

Đ/c Trần Thanh Vân

Phó Chủ tịch

3.         

Đ/c Nguyễn Ánh Nguyệt

Phó Chủ tịch

4.         

Đ/c Trần Nguyệt Anh

Ủy viên Thường vụ

5.         

Đ/c Nguyễn Tất Thắng

Ủy viên Thường vụ

6.         

Đ/c Đinh Trung Thực

Ủy viên Thường vụ

7.         

Đ/c Đàm Thị Uyên

Ủy viên Thường vụ

8.         

Đ/c Trần Hồng Anh

Ủy viên BCH

9.         

Đ/c Đặng Xuân Bình

Ủy viên BCH

10.     

Đ/c Trịnh Xuân Đàn

Ủy viên BCH

11.     

Đ/c Trần Lương Đức

Ủy viên BCH

12.     

Đ/c Phan Thị Thu Hằng

Ủy viên BCH

13.               

Đ/c Trần Thị Hiền

Ủy viên BCH

14.               

Đ/c Nguyễn Hồng Liên

Ủy viên BCH

15.               

Đ/c Cao Thị Thu Lương

Ủy viên BCH

16.               

Đ/c Lương Thị Lưu

Ủy viên BCH

17.               

Đ/c Ngô Đức Minh

Ủy viên BCH

18.               

Đ/c Phạm Đức Ngọc

Ủy viên BCH

19.               

Đ/c Nguyễn Hữu Thái

Ủy viên BCH

20.               

Đ/c Võ Quốc Việt

Ủy viên BCH

21.               

Đ/c Nguyễn Đình Xanh

Ủy viên BCH

 

Danh sách Ủy ban kiểm tra Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá IV

 

1.               

Đ/c Đinh Trung Thực

Chủ nhiệm UBKT

2.               

Đ/c Nguyễn Hữu Thái

Phó Chủ nhiệm UBKT

3.               

Đ/c Mai Anh Khoa

Ủy viên UBKT

4.               

Đ/c Nguyễn Văn Chí

Ủy viên UBKT

5.               

Đ/c Nguyễn Thị Phương

Ủy viên UBKT

6.               

Đ/c Nguyễn Văn Mạn

Ủy viên UBKT

7.               

Đ/c Phạm Xuân Thủy

Ủy viên UBKT

 

Danh sách các Ban chức năng của Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá IV

 

 1. Ban nữ công:

1.                  

Đ/c

Đàm Thị Uyên

- Trưởng ban

2.                  

Đ/c

Trần Nguyệt Anh

- Phó Trưởng ban

3.                  

Đ/c

Nguyễn Thị Quốc Dung

- Phó Trưởng ban

4.                  

Đ/c

Trần Thị Hiền

- Ủy viên

5.                  

Đ/c

Lương Thị Hạnh

- Uỷ viên

6.                  

Đ/c

Bùi Thị Mai Hoa

- Uỷ viên

7.                  

Đ/c

Nguyễn Thị Yến

- Uỷ viên

8.                  

Đ/c

Võ Thị Ngọc

- Uỷ viên

9.                  

Đ/c

Lương Thị Lưu

- Uỷ viên

10.              

Đ/c

Phan Thị Hồng Phúc

- Uỷ viên

11.              

Đ/c

Đỗ Thị Mai Hương

- Uỷ viên

12.              

Đ/c

Cao Thị Thu Lương

- Uỷ viên

13.              

Đ/c

Đặng Thị Thái Hà

- Uỷ viên

14.              

Đ/c

Trần Thị Bích Thảo

- Uỷ viên

15.              

Đ/c

 Đào Thị Lý

- Uỷ viên

 

 1. Ban Tổ chức – Thi đua:

1.                  

Đ/c

Trần Viết Khanh

- Trưởng ban

2.                  

Đ/c

Trần Thanh Vân

- Phó trưởng ban

3.                  

Đ/c

Nguyễn Ánh Nguyệt

- Uỷ viên

4.                  

Đ/c

Đàm Thị Uyên

- Uỷ viên

5.                  

Đ/c

Nguyễn Tất Thắng

- Uỷ viên

6.                  

Đ/c

Đinh Trung Thực

- Uỷ viên

7.                  

Đ/c

Trần Nguyệt Anh

- Uỷ viên

 

 1. Ban Đời sống – Chính sách – Pháp luật:

1.                  

Đ/c

Nguyễn Ánh Nguyệt

- Trưởng ban

2.                  

Đ/c

Trần Nguyệt Anh

- Phó trưởng ban

3.                  

Đ/c

Đinh Trung Thực

- Uỷ viên

4.                  

Đ/c

Nguyễn Tất Thắng

- Uỷ viên

5.                  

Đ/c

Trịnh Xuân Đàn

- Uỷ viên

6.                  

Đ/c

Trần Lương Đức

- Uỷ viên

7.                  

Đ/c

Ngô Đức Minh

- Uỷ viên

 

 1. Ban Tuyên giáo – Văn hóa – Thể thao:

1.                  

Đ/c

Nguyễn Tất Thắng

- Trưởng ban

2.                  

Đ/c

Dương Duy Hùng

- Phó trưởng ban

3.                  

Đ/c

Đặng Xuân Bình

- Phó trưởng ban

4.                  

Đ/c

Lương Thị Lưu

- Uỷ viên

5.                  

Đ/c

Nguyễn Hữu Thái

- Uỷ viên

6.                  

Đ/c

Hoàng Thị Cương

- Uỷ viên

7.                  

Đ/c

Nguyễn Đình Xanh

- Uỷ viên

8.                  

Đ/c

Trần Hồng Anh

- Uỷ viên

9.                  

Đ/c

Võ Quốc Việt

- Uỷ viên

10.              

Đ/c

Trần Minh Thế

- Uỷ viên

11.              

Đ/c

Ngô Đức Minh

- Uỷ viên

 

 1. Ban chuyên môn:

1.                  

Đ/c

Trần Thanh Vân

- Trưởng ban

2.                  

Đ/c

Dương Duy Hùng

- Phó trưởng ban

3.                  

Đ/c

Phạm Đức Ngọc

- Uỷ viên

4.                  

Đ/c

Trần Minh Thế

- Uỷ viên

5.                  

Đ/c

Đặng Xuân Bình

- Uỷ viên

6.                  

Đ/c

Phan Thị Thu Hằng

- Uỷ viên

 

 1. Ban Tài chính và Văn phòng:

1.                  

Đ/c

Trần Viết Khanh

- Trưởng ban

2.                  

Đ/c

Nguyễn Ánh Nguyệt

- Phó trưởng ban

3.                  

Đ/c

Trần Thanh Vân

- Uỷ viên

4.                  

Đ/c

Nguyễn Hồng Liên

- Uỷ viên – Phụ trách tài chính

5.                  

Đ/c

Trần Thị Hiền

- Uỷ viên

 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐHTN LẦN THỨ NĂM NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 

          Đại hội tiến hành từ ngày 02 đến ngày 03 tháng 02 năm 2018 tại Hội trường Trung tâm Học liệu, dự đại hội có 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 4.190 CBVC của 12 công đoàn cơ sở.

cdnhiemkyv.jpg

            Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN khóa V gồm: 21  đồng chí

Chủ tịch: Đ/c Trần Viết Khanh

tvk-cd.jpg


Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá V

 

1.                   

Đ/c Trần Viết Khanh

Chủ tịch

2.         

Đ/c Trần Thanh Vân

Phó Chủ tịch

3.         

Đ/c Nguyễn Ánh Nguyệt

Phó Chủ tịch

4.         

Đ/c Đàm Thị Uyên

Ủy viên Thường vụ

5.         

Đ/c Nguyễn Tất Thắng

Ủy viên Thường vụ

6.         

Đ/c Vũ Đức Thái

Ủy viên Thường vụ

7.         

Đ/c Nguyễn Đắc Trung

Ủy viên Thường vụ

8.         

Đ/c Đặng Xuân Bình

Ủy viên BCH

9.         

Đ/c Nguyễn Hồng Liên

Ủy viên BCH

10.     

Đ/c Trần Thị Hiền

Ủy viên BCH

11.     

Đ/c Trần Lương Đức

Ủy viên BCH

12.     

Đ/c Trần Hồng Anh

Ủy viên BCH

13.               

Đ/c Nguyễn Đình Yên

Ủy viên BCH

14.               

Đ/c Hoàng Tuấn Anh

Ủy viên BCH

15.               

Đ/c Lâm Hùng Sơn

Ủy viên BCH

16.               

Đ/c Nguyễn Văn Dũng

Ủy viên BCH

17.               

Đ/c Đỗ Thùy Chi

Ủy viên BCH

18.               

Đ/c Nguyễn Trường Sơn

Ủy viên BCH

19.               

Đ/c Trần Minh Trường

Ủy viên BCH

20.               

Đ/c Nguyễn Đình Thi

Ủy viên BCH

21.               

Đ/c Tô Vũ Thành

Ủy viên BCH

 

Danh sách Ủy ban kiểm tra Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá V

 

1.               

Đ/c Vũ Đức Thái

Chủ nhiệm UBKT

2.               

Đ/c Nguyễn Trường Sơn

Phó Chủ nhiệm UBKT

3.               

Đ/c Đoàn Dũng Trí

Ủy viên UBKT

4.               

Đ/c Phạm Xuân Thủy

Ủy viên UBKT

5.               

Đ/c Trần Anh Thắng

Ủy viên UBKT

6.               

Đ/c Đỗ Quốc Tuấn

Ủy viên UBKT

7.               

Đ/c Hà Xuân Sơn

Ủy viên UBKT

 


 

Danh sách các Ban chức năng của Công đoàn Đại học Thái Nguyên khoá V

 1. Ban Tổ chức – Thi đua

1.                  

Trần Viết Khanh

- Chủ tịch CĐ ĐHTN

- Trưởng ban

2.                  

Trần Thanh Vân

- Phó CTCĐ ĐHTN

- Phó trưởng ban

3.                  

Nguyễn Ánh Nguyệt

- Phó CTCĐ ĐHTN

- Uỷ viên

4.                  

Đàm Thị Uyên

- UV BTV CĐ ĐHTN

- Uỷ viên

5.                  

Nguyễn Tất Thắng

- UV BTV CĐ ĐHTN; Chủ tịch CĐ Khối cơ quan ĐHTN

- Uỷ viên

6.                  

Vũ Đức Thái

- UV BTV CĐ ĐHTN; Chủ tịch CĐ Trường ĐH CNTT&TT

- Uỷ viên

7.                  

Nguyễn Đắc Trung

- UV BTV CĐ ĐHTN; Chủ tịch CĐ Trường ĐHYD

- Uỷ viên

 1. Ban Đời sống – Chính sách – Pháp luật

1.                  

Trần Thanh Vân

- Phó CTCĐ ĐHTN

- Trưởng ban

2.                  

Nguyễn Ánh Nguyệt

- Phó CTCĐ ĐHTN

- Phó trưởng ban

3.                  

Vũ Đức Thái

- UV BTV, CN UBKT CĐ ĐHTN; Chủ tịch CĐ Trường ĐH CNTT&TT

- Uỷ viên

4.                  

Đàm Thị Uyên

- UV BTV CĐ ĐHTN

- Uỷ viên

5.                  

Trần Thị Hiền

- UV BCH, VPCĐ CĐ ĐHTN

- Uỷ viên

6.                  

Trần Lương Đức

- UV BCH CĐ ĐHTN; Chủ tịch CĐ Trường ĐHKT & QTKD

- Uỷ viên

7.                  

Lâm Hùng Sơn

- UV BCH CĐ ĐHTN; Phó CTCĐ Trường ĐHKTCN

- Uỷ viên

8.                  

Trần Minh Trường

- UV BCH CĐ ĐHTN; Phó CTCĐ Trường CĐKT-KT

- Uỷ viên

9.                  

Tô Vũ Thành

- UV BCH CĐ ĐHTN; Phó CTCĐ Khối cơ quan ĐHTN

- Uỷ viên

10.              

Hoàng Tuấn Anh

- UV BCH CĐ ĐHTN; Phó trưởng ban Kế hoạch – Tài chính ĐHTN

- Uỷ viên

III. Ban Tuyên giáo – Văn hóa – Thể thao         

1.                  

Nguyễn Tất Thắng

- UV BTV CĐ ĐHTN; Chủ tịch CĐ Khối cơ quan ĐHTN

- Trưởng ban

2.                  

Nguyễn Văn Dũng

- UV BCH CĐ ĐHTN; Phó CTCĐ Trường ĐHSP

- Phó trưởng ban

3.                  

Đặng Xuân Bình

- UV BCH CĐ ĐHTN; Chủ tịch CĐ Trường ĐHNL

- Uỷ viên

4.                  

Nguyễn Trường Sơn

- UV BCH, Phó CN UBKT CĐ ĐHTN; Chủ tịch CĐ Trường ĐHKH

- Uỷ viên

5.                  

Trần Thị Hiền

- UV BCH, VPCĐ CĐ ĐHTN

- Uỷ viên

6.                  

Nguyễn Đình Yên

- UV BCH CĐ ĐHTN; Bí thư Đoàn TNCS HCM ĐHTN

- Uỷ viên

7.                  

Trần Hồng Anh

- UV BCH CĐ ĐHTN; Chủ tịch CĐ TTHL-NXB

- Uỷ viên

8.                  

Đỗ Thùy Chi

- UV BCH CĐ ĐHTN; Phó CTCĐ Trường ĐHSP

- Uỷ viên

9.                  

Nguyễn Đình Thi

- UV BCH CĐ ĐHTN; Chủ tịch CĐ Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

- Uỷ viên

 1. Ban nữ công

1.                  

Đàm Thị Uyên

- Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn ĐHTN

- Trưởng ban

2.                  

Lương Thị Hạnh

- Trưởng ban nữ công CĐ Trường ĐH Khoa học

- Phó T. ban

3.                  

Nguyễn Thu Hiền

- Trưởng ban nữ công CĐ Trường Đại học Y Dược

- Phó T. ban

4.                  

Phùng Thị Thu Hà

- Trưởng ban nữ công CĐ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

- Uỷ viên

5.                  

Đỗ Thị Mai Hương

- Trưởng ban nữ công CĐ Khối cơ quan ĐHTN

- Uỷ viên

6.                  

Trần Thị Hiền

- Uỷ viên Ban chấp hành, Văn phòng Công đoàn ĐHTN

- Uỷ viên

7.                  

Võ Thị Ngọc

- Trưởng ban nữ công CĐ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

- Uỷ viên

8.                  

Đỗ Thùy Chi

- UV BCH Công đoàn ĐHTN; Trưởng ban nữ công CĐ Trường ĐH Sư phạm

- Uỷ viên

9.                  

Trần Thị Phả

- Trưởng ban nữ công CĐ Trường Đại học Nông lâm

- Uỷ viên

10.              

Nguyễn T. Phương Hảo

- Trưởng ban nữ công CĐ Trường ĐH Kinh tế & QTKD

- Uỷ viên

11.              

Trịnh Thúy Hà

- Trưởng ban nữ công CĐ Trường ĐH CNTT & Truyền thông

- Uỷ viên

 1. Ban Tài chính và Văn phòng

1.                  

Trần Viết Khanh

- Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

- Trưởng ban

2.                  

Trần Thanh Vân

- Phó CTCĐ ĐHTN

- Phó trưởng ban

3.                  

Nguyễn Ánh Nguyệt

- Phó CTCĐ ĐHTN

- Uỷ viên

4.                  

Nguyễn Hồng Liên

- UV BCH CĐ ĐHTN

- Uỷ viên - Phụ trách tài chính

5.                  

Trần Thị Hiền

- UV BCH, VPCĐ CĐ ĐHTN

- Uỷ viên – phụ trách VPCĐ

6.                  

Nguyễn Thúy Quỳnh

- Văn phòng CĐ ĐHTN

- Uỷ viên