Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Hội đồng đại học Thái Nguyên 2022-2027

Đăng ngày: 14-03-2022 | 6525 lần đọc
|

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN, NHIỆM KỲ 2022-2027

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

1

GS.TS. Phạm Hồng Quang

UVBCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên,

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng ĐHTN.

2

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng

Ủy viên BTV Đảng ủy;

Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

3

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà

Ủy viên BTV Đảng ủy;

Phó Chủ tịch hội đồng.

4

TS. Ngô Giang Nam

Phó Chánh Văn phòng ĐHTN

Thư ký Hội đồng ĐHTN;

5

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường

Trưởng ban

Ban Tổ chức Cán bộ ĐHTN

6

TS. Nguyễn Hồng Liên

Trưởng ban

Ban Kế hoạch đầu tư và Tài chính ĐHTN

7

TS. Nguyễn Văn Tảo

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

Trường Đại học CNTT và Truyền thông, ĐHTN

8

PGS.TS. Ngô Như Khoa

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, ĐHTN

THÀNH VIÊN KHÔNG BẦU

9

Sinh viên Hoàng Mai Chi

UV BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đại học Thái Nguyên

10

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

Trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN

11

PGS.TS. Hà Trần Phương

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

Trường Đại học Sư phạm, ĐHTN

12

PGS.TS. Đỗ Anh Tài

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

Trường Đại học Kinh tế và QTKD, ĐHTN

13

TS. Nguyễn Đắc Trung

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

Trường Đại học Y-Dược, ĐHTN

14

PGS.TS Ngô Văn Giới

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

Trường Đại học Khoa học, ĐHTN

ĐẠI DIỆN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

15

PGS.TS. Trịnh Hoài Thu

Phó Vụ trưởng

Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

THÀNH VIÊN NGOÀI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN DO HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU BẦU

16

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm

Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

17

TS. Trịnh Việt Hùng

Ủy viên dự khuyết TW Đảng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên

18

GS.TS. Trần Trung

Giám đốc

Học viện Dân tộc

19

TS. Phạm Quốc Chính

Giám đốc

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

20

TS. Nguyễn Lê Hùng

Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao
Bộ Khoa học và Công nghệ

21

ThS. Vũ Thị Lệ Hằng

Giám đốc

Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

22

Ông Nguyễn Bảo Lâm

Chủ tịch

Hội nhà báo tỉnh Thái Nguyên

23

ThS. Nguyễn Đức Năng

Giám đốc

Công ty Luật TNHH Năng & Partner

24

Nhà báo Phan Hữu Minh

Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Viện trưởng Viện Công nghệ Truyền thông và Kinh tế số

25

PGS.TS  Phạm Việt Đức

Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

THÀNH VIÊN TRONG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN DO HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU BẦU

26

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Giám đốc ĐHTN

27

PGS.TS. Trần Thanh Vân

Phó Giám đốc ĐHTN

28

PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng

Hiệu trưởng

Trường Đại học Khoa học, ĐHTN

29

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

Hiệu trưởng

Trường Đại học Y - Dược, ĐHTN

30

TS. Ngô Xuân Hoàng

Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng KTKT, ĐHTN

31

TS. Lê Hồng Thắng

Hiệu trưởng

Trường Ngoại ngữ, ĐHTN

32

PGS.TS. Mai Xuân Trường

Hiệu trưởng

Trường ĐH Sư phạm, ĐHTN

33

TS. Nguyễn Hữu Toàn

Phó Chủ tịch HĐ trường

Trường ĐH Sư phạm, ĐHTN