Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Mai Đức Thắng

Đăng ngày: 04-11-2020 | 238 lần đọc
|

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

của nghiên cứu sinh Mai Đức Thắng

Tên đề tài luận án: Quản lý giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học phổ thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Ngành đào tạo: Quản lý giáo dục,                   mã số: 9140114

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. TS. Phan Văn Kha
  2. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thời gian: 14h00, ngày 16 tháng 11 năm 2020.

Địa điểm: Phòng 104-Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.