Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông báo kết quả Kỳ họp thứ 24

Đăng ngày: 13-01-2020 | 916 lần đọc
|

Vừa qua Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức Kỳ họp thứ 24 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Tại Kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, thông qua kết quả giải quyết tố cáo của UBKT Tỉnh ủy. Cụ thể:

Việc tố cáo BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Đại học Thái Nguyên (ĐHTN); Đảng ủy, BTV Đảng ủy Trường Đại học Y - Dược (ĐHYD) Thái Nguyên và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN làm trái quy trình nhân sự kể từ khâu quy hoạch trong việc kiện toàn chức danh Bí thư Đảng uỷ Trường ĐHYD Thái Nguyên đối với đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐHYD là sai; việc tố cáo đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐHYD Thái Nguyên vi phạm trong việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, có dấu hiệu lập khống hồ sơ quyết toán khoản tiền 253 triệu đồng mua vật tư, hóa chất từ nguồn tiền ngân sách Nhà nước là không có cơ sở.

Về kết quả giám sát đối với BTV Huyện ủy Võ Nhai, đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy và đồng chí Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận năm 2018 của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu BTV Huyện ủy, đảng viên được giám sát nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Đối với kết quả giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Giám đốc, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc, đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Chi ủy Chi bộ Sở Ngoại vụ, đồng chí Bí thư - Giám đốc Sở, đồng chí Phó Bí thư - Phó Giám đốc và đồng chí Chi ủy viên - Phó giám đốc Sở Ngoại vụ, UBKT Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điếm và yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát nghiêm túc kiểm điếm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Cũng tại Kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất thông qua chương trình kiếm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy năm 2020.

K.N