Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2021-TNA-08 do TS. Dương Thùy Linh, Trường Đại học Khoa học - ĐHTN làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 07-03-2024 | 362 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng các giải pháp định hướng chính sách bảo tồn và phát huy đa dạng văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ hội nhập”,

Mã số:  B2021-TNA-08

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Thùy Linh

Quyết định thành lập Hội đồng số 398/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian nghiệm thu: 09h00 – thứ 5, ngày 14 tháng 03 năm 2024

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp 1, tầng 4, Trường Đại học Khoa học

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm tham dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài