Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2021-TNA-16 do TS. Nguyễn Thị Luyến, Trường Đại học Khoa học - ĐHTN làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 28-11-2023 | 447 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp cấu trúc nano từ tính và carbon hoạt tính để xử lý hấp phụ ion kim loại nặng và chất màu hữu cơ trong môi trường nước”.

Mã số:  B2021-TNA-16.

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Luyến.

Quyết định thành lập Hội đồng: số 3858/QĐ – ĐBGD&ĐT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian nghiệm thu: 10h00 – thứ 6, ngày 08 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp 1, tầng 4, Trường Đại học Khoa học.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm tham dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu