Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2022-TNA-22-CT562 do PGS.TS. Từ Quang Tân, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 29-01-2024 | 290 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu giải mã hệ gen lục lạp, hoạt tính sinh học và cảm ứng tạo rễ tơ của cây Lan tai cáo (Hoya parasitica (Roxb.) Wight)

Mã số: B2022-TNA-22-CT562

Chủ nhiệm đề tài: TS. Từ Quang Tân

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 385/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian: 14h30, thứ Hai, ngày 05/02/2024

Địa điểm: Phòng 514, nhà A4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài