Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2022-TNA-23 do PGS.TS. Trương Minh Tuyên, Trường Đại học Khoa học - ĐHTN làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 02-01-2024 | 296 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: ““Xấp xỉ nghiệm của bài toán chấp nhận tách với nhiều tập đầu ra và các bài toán liên quan”,

Mã số:  B2022-TNA-23  

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trương Minh Tuyên

Quyết định thành lập Hội đồng: số 4492/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian nghiệm thu: 09h30 – thứ 7, ngày 10 tháng 01 năm 2024

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp 1, tầng 4, Trường Đại học Khoa học

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm tham dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài