Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Chương trình học bổng Panasonic bậc Đại học năm 2022

Đăng ngày: 27-05-2022 | 389 lần đọc
|

Thực hiện Thông báo ngày 26/5/2022 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam về việc giới thiệu chương trình học bổng bậc đại học Panasonic năm 2022. Đại học Thái Nguyên đề nghị các trường đại học thành viên, Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai thực hiện các nội dung cụ thể tại Công văn số 739/ĐHTN-CTHSSV đính kèm.