Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành TW Đảng, khóa XII

Đăng ngày: 22-11-2018 | 11289 lần đọc
|

Thời gian: 7h30 ngày 22/11/2018 và 23/11/2018

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin

Thành phần:

- Đảng bộ ĐHTN: BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc, Trưởng, phó các Ban chức năng và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch (Bí thư, Phó Bí thư) các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN, HCCB, HSV.

- Đảng bộ cơ sở: Ủy viên BCH, Bí thư chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở; Ban Giám hiệu các cơ sở giáo dục đại học thành viên; Ban lãnh đạo các đơn vị; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, HSV, HCCB, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TN các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc.

- Đảng bộ KCQ:Toàn thể đảng viên Khối Cơ quan