Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2022-TNA-23 do PGS.TS. Trương Minh Tuyên, Trường Đại học Khoa học - ĐHTN làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 24-11-2023 | 466 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: “Xấp xỉ nghiệm của bài toán chấp nhận tách với nhiều tập đầu ra và các bài toán liên quan”, Mã số:

Mã số: Mã số: B2022-TNA-23

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trương Minh Tuyên

Quyết định thành lập Hội đồng: số 5477/QĐ – ĐHTN ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 9h00 – thứ 4, ngày 06 tháng 12 năm 2023

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp 1, tầng 4, Trường Đại học Khoa học

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm tham dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu