Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Tổng kết công tác học sinh, sinh viên năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020

Đăng ngày: 30-08-2019 | 2843 lần đọc
|

Sáng ngày 29/8, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác học sinh, sinh viên năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Dự Hội nghị có đại diện Công an tỉnh Thái Nguyên, Tp. Thái Nguyên, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban chức năng, cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị thuộc Đại học Thái Nguyên. PGS.TS Trần Viết Khanh  - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên chủ trì Hội nghị.

30-8-2019-HSSV-1.JPG

PGS.TS Trần Viết Khanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hiện nay, tổng số học sinh sinh viên của Đại học Thái Nguyên là 47.896 sinh viên các hệ. Năm học 2018 – 2019, công tác học sinh sinh viên trong toàn Đại học đã được quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHTN và Đảng ủy, Ban Giám hiệu các đơn vị. Cán bộ làm công tác học sinh sinh viên trong toàn Đại học đoàn kết, gắn bó, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm vì mục tiêu chung. Tình hình an ninh trật tự của sinh viên trong năm qua luôn giữ ổn định, tạo môi trường tốt cho sinh viên sinh sống và học tập, công tác phối hợp với chính quyền, công an các cấp trên địa bàn ngày càng nề nếp. Các hoạt động về công tác học sinh sinh viên cũng như hoạt động tổng thể của toàn Đại học đã bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dần tiệm cận các yêu cầu về đáp ứng chuẩn đầu ra, cung ứng dịch vụ và vị trí việc làm của học sinh sinh viên sau khi ra trường.

Bên cạnh đó, công tác học sinh sinh viên cũng còn những tồn tại, hạn chế: đội ngũ giảng viên làm công tác sinh viên ở một số đơn vi có nhiều biến động, chưa nắm vững nghiệp vụ về công tác học sinh sinh viên; công tác báo cáo còn chậm, các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật còn chưa sâu rộng; công tác phối hơp với tổ chức Đoàn – Hội chưa đồng bộ, việc cập nhật, bổ sung thông tin về dịch vụ cho học sinh sinh viên còn chưa kịp thời, khu nội trú ĐHTN dùng chung hiện nay còn nhiều bất cập, mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ nảy sinh nhiều khó khăn…

Năm học 2019 – 2020, công tác học sinh sinh viên của ĐHTN tập trung thực hiện 16 chỉ tiêu cơ bản, trong đó tập trung vào các vấn đề về công tác triển khai tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, đầu khóa và cuối khóa tới 100% sinh viên; 100% đơn vị hoàn thành và triển khai thực hiện hiệu quả quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường; 100% các đơn vị thực hiện công tác người học ở ngoại trú; phối hơp với công an địa phương rà soát việc đăng ký tạm trú, tạm vắng của sinh viên; phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức giao ban định kỳ; biểu dương người học tiêu biểu toàn Đại học năm học 2018 – 2019…

Tại Hội nghị, đã có hơn 10 ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị xoay quanh các vấn đề về công tác đánh giá hiệu suất xử dụng và quản lý sinh viên ở khu nội trú, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên đặc biệt là các tân sinh viên, bảo hiểm y tế, vấn đề sinh viên khởi nghiệp, kết nối sinh viên, quy tắc ứng xử của người học, vấn đề đảm bảo an ninh…

Kết luận Hội nghị, PGS.TS Trần Viết Khanh đã kết luận một số vấn đề. Cụ thể, đối với vấn đề sinh viên nước ngoài đang học tập tại Đại học Thái Nguyên cần vận động sinh viên mua bảo hiểm thân thể. Về việc quản lý sinh viên chậm tiến độ, Phó Giám đốc yêu cầu các đơn vị đổi mới công tác quản lý sao cho linh hoạt, phù hợp. Vấn đề khởi nghiệp của sinh viên cần được triển khai mạnh mẽ hơn nữa, chú ý động viên sinh viên tham gia, đặc biệt chú trọng vấn đề khởi nghiệp của sinh viên ngay từ năm đầu tiên. Về vấn đề xây dựng bộ quy tắc ứng xử của người học, Phó Giám đốc Trần Viết Khanh giao cho Ban Công tác Học sinh Sinh viên xem xét đề xuất phương án xây dựng quy định; Công tác tình nguyện của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cần chú trọng các hoạt động tại chỗ; Tình hình an ninh trật tự cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các bên có liên quan; Tuần sinh hoạt công dân của các đơn vị cần được thực hiện mang tính chất chiều sâu, có ý nghĩa giáo dục chính trị tư tưởng….

Thanh Loan – TNU Media