Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ mã số B2021-TNA-10 do TS. Nguyễn Thị Bích, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 08-11-2023 | 441 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Hình thành năng lực PTCT giáo dục nhà trường cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm.

- Mã số đề tài: B2021-TNA-10.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Bích.

Email: bichtq@tnue.edu.vn ; Điện thoại: 0982334217.

- Cơ quan chủ trì: Đại học Thái Nguyên.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng.

2. Mục tiêu

Nghiên cứu hình thành năng lực PTCT giáo dục (CTGD) nhà trường cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm:

- Xây dựng khung lí thuyết về PTCT và năng lực phát triển CTGD nhà trường.

- Đánh giá thực trạng năng lực phát triển CTGD nhà trường của giáo viên người dân tộc thiểu số, giáo viên ở các trường phổ thông thuộc vùng dân tộc thiểu số và sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm, nghiên cứu khảo sát chương trình giáo dục hiện hành và giáo dục mới, khảo sát sách giáo khoa cũ và mới.

- Đề xuất giải pháp hình thành, nâng cao năng lực phát triển CTGD nhà trường cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm.

3. Tính mới và sáng tạo

- Quy trình hình thành năng lực PTCT giáo dục nhà trường cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm

- Các giải pháp hình thành năng lực năng lực PTCT giáo dục nhà trường cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm

Kết quả nghiên cứu của đề tài bổ sung nghiên cứu lí luận và thực trạng về PTCT giáo dục nhà trường cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm

4. Kết quả nghiên cứu

- Đã tiến hành nghiên cứu tổng quan vấn đề năng lực PTCT giáo dục nhà trường cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm

- Đã xây dựng khung lí thuyết về PTCT và năng lực phát triển CTGD nhà trường.

- Đã tiến hành khảo sát thực trạng năng lực PTCT giáo dục nhà trường cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm

- Đã xây dựng quy trình hình thành năng lực PTCT giáo dục nhà trường cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm

- Đã đề xuât các giải pháp hình thành năng lực năng lực PTCT giáo dục nhà trường cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm

- Đã tiến hành khảo nghiệm tính khả thi của các giải pháp

Kết quả nghiên cứu đề tài là tài liệu triển khai bồi dưỡng giáo viên, sinh viên người dân tộc thiểu số nâng cao năng lực PTCT giáo dục nhà trường.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học (các bài báo công bố)

5.1.1. Bài báo quốc tế : 04 bài (2 bài Q3, 01 bài WoS - ISI Q2, 1 bài QT thường)

 (1). Tuong Duy Hai, Nguyen Quang Linh, Nguyen Thi Bich, Obstacles and Challenges in Implementing STEM Education in High Schools: A Case Study in the Northern Mountains of Vietnam, European Journal of Educational Research Volume 12, Issue 3, 1363 - 1375.ISSN: 2165-8714 - SCOPUS Q3.

 (2). Nguyen Thi Bich, Trinh Thi Phuong Phao, Nguyen Thi Hai Anh, Nguyen Thi Minh Thu, Pham Thi Kieu Oạnh, Cao Tien Khoa, Nguyen Thị Thanh Ha, Curriculum Development Competency of Pedagogical Students: An Exploratory Study from Vietnam Journal of Learning, Teaching and Educational Research - SCOPUS Q3.

     (3). Cao Tien Khoa, Nguyen Quang Linh, Nguyen Thi Bich & Nguyen Van Quyet, Factors Influencing Students’ Participation in Scientific Research: Case Study at Pedagogical Universities in Vietnam, Studies in Social Science Research, ISSN 2690-0793 (Print) ISSN 2690-0785 (Online), Vol. 4, No. 2, 2023 - Quốc tế.

 (4) Cao Tien Khoa, Nguyen Thi Bich, Nguyen Van Quyet, Phung Viet Hai, Le Thi Thu Huong, Factors influencing ethnic minority students’ program development capacity: case study at pedagogical universities in vietnam, Malaysian Journal of Learning and Instruction, WoS - ESCI- Q2.

5.1.2. Bài báo trong nước: 02

 (6). Nguyễn Thị Bích, Một vài đề xuất nâng cao năng lực của giáo viên ngữ văn ở trường phổ thông trong bối cảnh thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới, Tạp chí Giáo dục, Tập 22, Số đặc biệt 10, tháng 10/2022.

(7). Nguyễn Thị Bích, Dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ văn 2018, Tạp chí Giáo dục, Tập 23, Số 8, tháng 4/2023.

5.1.3. Sách tham khảo

Nguyễn Thị Bích (2023), Năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm, NXB Đại học Thái Nguyên.

5.2. Sản phẩm đào tạo - Hướng dẫn 03 luận văn thạc sĩ

(1). Cao Thị Thương (2021), Dạy học trực tuyến truyện ngắn Việt Nam hiện đại trước năm 1975 (SGK Ngữ văn 12, tập 2) theo định hướng phát triển năng lực, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

(2). Nguyễn Thị Liên (2021), Nâng cao năng lực phát triển chương trình Ngữ văn của giáo viên Trường THPT Thanh Miện 2, tỉnh Hải Dương, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

(3). Nguyễn Lê Quỳnh Anh (2022), Dạy học văn bản thông tin cho học sinh lớp 6 theo hướng tiếp cận năng lực, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

5.3. Sản phẩm ứng dụng

(1). Tài liệu bồi dưỡng giáo viên, sinh viên người dân tộc thiêu số “Nâng cao năng lực phát triển chương

(2). Tài liệu về “Quy trình hình thành năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

6.1. Phương thức chuyển giao

Kết quả nghiên cứu của đề tài được chuyển giao qua các công bố quốc tế (tạp chí ISI, SCOPUS) và trong nước (tạp chí chuyên ngành); sách tham khảo làm tài liệu học tập cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm; tài liệu (căn cứ khoa học, thực tiễn) phục vụ các trường đại học, cao đẳng sư phạm trong cả nước giảng dạy về phát triển chương trình giáo dục nhà trường; tài liệu cho các khoa Sau đại học của các cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về khoa học giáo dục; tài liệu cho các trường phổ thông trong cả nước, đặc biệt là những trường phổ thông vùng dân tộc thiểu số phục vụ công tác xây dựng và phát triển chương trình giáo dục nhà trường; tài liệu cho các Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức công tác xây dựng và phát triển chương trình giáo dục nhà trường.

6.2. Địa chỉ ứng dụng

- Các trường đại học, cao đẳng sư phạm trong cả nước

- Khoa Sau đại học của các cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về khoa học giáo dục

- Các trường phổ thông trong cả nước, đặc biệt là những trường phổ thông vùng dân tộc thiểu số

- Các Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo

6.3. Tác động và lợi ích mang lại của đề tài

6.3.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ bổ sung nghiên cứu lý luận và thực trạng về phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm:

- Lý luận phát triển chương trình giáo dục nhà trường

- Thực trạng năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm

- Các giải pháp hình thành năng lực năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm

- Quy trình hình thành năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm

Kết quả nghiên cứu đề tài là tài liệu triển khai bồi dưỡng giáo viên, sinh viên người dân tộc thiêu số nâng cao năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường.

6.3.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan:

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ bổ sung thêm 01 nghiên cứu chuyên sâu về phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm.

6.3.3. Đối với phát triển kinh tế - xã hội:

Công tác bồi dưỡng bồi dưỡng giáo viên, sinh viên người dân tộc thiêu số nâng cao năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường được triển khai và nhân rộng sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền từ đó góp phần ổn định tình hình chính trị, văn hóa, xã hội ở các địa phương.

6.3.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu của đề tài là căn cứ để các trường sư phạm tiến hành đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, sinh viên người dân tộc thiêu số nâng cao năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường góp phần nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng và đào tạo giáo viên.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích góp phần mở rộng hướng nghiên cứu, học tập cho sinh viên (chuyên ngành Phương pháp giảng dạy), mở rộng định hướng nghề nghiệp tại các trường ĐH Sư phạm.

Đồng thời kết quả của đề tài được đưa vào sử dụng cũng đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập cho các chuyên đề về rèn luyện nghiệp vụ và đổi mới phương pháp dạy học tại các trường sư phạm.

Đề tài được thực hiện sẽ góp phần nâng cao trình độ nghiên cứu lý luận, thực tiễn cho chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia, giúp cho đội ngũ khoa học của Đại học Thái Nguyên ngày càng trưởng thành đáp ứng yêu cầu sự nghiệp giáo dục mới. Đề tài cũng đóng góp vào việc đào tạo đại học và sau đại học (sinh viên NCKH,  luận văn thạc sĩ) cho Đại học Thái Nguyên.

 

RESEARCH RESULTS INFORMATION

1. General information

- Research topic: Developing the capacity of teacher education institutions in providing ethnic minority students with education in teacher training schools.

- Project leader: Dr. Nguyen Thi Bich

- Email: bichnt@tnue.edu.vn; Phone: 0982334217

- Managing organization: Thai Nguyen University

- Implementation period: 24 months

2. Objectives

Research on developing the capacity of teacher education institutions in providing ethnic minority students with education:

- Constructing a theoretical framework for teacher education and the development of institutional capacity in teacher education.

- Assessing the current state of institutional capacity development in teacher education for ethnic minority teachers, teachers in ethnic minority high schools, and ethnic minority students in teacher training schools. Conduct research on current and new education programs, survey old and new textbooks.

- Proposing solutions to develop and enhance the institutional capacity in teacher education for ethnic minority students in teacher training schools.

3. Innovation and creativity

- Process of developing the institutional capacity in teacher education for ethnic minority students in teacher training schools.

- Solutions to develop the institutional capacity in teacher education for ethnic minority students in teacher training schools.

The research results of the project supplement theoretical and practical research on institutional capacity in teacher education for ethnic minority students in teacher training schools.

4. Research results

- Conducted an overview study on the capacity of teacher education institutions in providing education for ethnic minority students in teacher training schools.

- Constructed a theoretical framework for teacher education and institutional capacity development.

- Conducted a survey on the current state of teacher education institutions in providing education for ethnic minority students in teacher training schools.

- Developed a process for developing the institutional capacity in teacher education for ethnic minority students in teacher training schools.

- Proposed solutions for developing the institutional capacity in teacher education for ethnic minority students in teacher training schools.

- Conducted feasibility studies on the proposed solutions.

The research results of the project serve as instructional materials for training teachers and improving the institutional capacity in teacher education for ethnic minority students.

5. Products

5.1. Scientific publications

5.1.1. International papers: 04 papers (2 papers Q3, WoS - ISI Q2, 1 paper regular international)

    (1) Tuong Duy Hai, Nguyen Quang Linh, Nguyen Thi Bich, Obstacles and Challenges in Implementing STEM Education in High Schools: A Case Study in the Northern Mountains of Vietnam, European Journal of Educational Research Volume 12, Issue 3, 1363 - 1375. ISSN: 2165-8714 – SCOPUS Q3

     (2) Nguyen Thi Bich, Trinh Thi Phuong Phao, Nguyen Thi Hai Anh, Nguyen Thi Minh Thu, Pham Thi Kieu Oanh, Cao Tien Khoa, Nguyen Thi Thanh Ha, Curriculum Development Competency of Pedagogical Students: An Exploratory Study from Vietnam Journal of Learning, Teaching and Educational Research – SCOPUS Q3

    (3) Cao Tien Khoa, Nguyen Quang Linh, Nguyen Thi Bich & Nguyen Van Quyet, Factors Influencing Students’ Participation in Scientific Research: Case Study at Pedagogical Universities in Vietnam, Studies in Social Science Research, ISSN 2690-0793 (Print) ISSN 2690-0785 (Online), Vol. 4, No. 2, 2023 – International

    (4) Cao Tien Khoa, Nguyen Thi Bich, Nguyen Van Quyet, Phung Viet Hai, Le Thi Thu Huong, Factors influencing ethnic minority students’ program development capacity: case study at pedagogical universities in vietnam, Malaysian Journal of Learning and Instruction, WoS - ISI Q2

5.1.2. Domestic papers: 02

(5). Nguyen Thi Bich, Some proposals to enhance the capacity of literature teachers in secondary schools in the context of implementing new curriculum and textbooks, Journal of Education, Volume 22, Special Issue 10, October 2022.

(6). Nguyen Thi Bich, Teaching reading comprehension of narrative texts according to the orientation of the 2018 Vietnamese literature curriculum for secondary education, Journal of Education, Volume 23, Issue 8, April 2023.

 5.1.3. Reference books

Nguyen Thi Bich (2023), Capacity to develop school educational programs for ethnic minority students in pedagogical schools, Thai Nguyen University  Publishing House.

5.2. Training Products - Guidelines for 03 Master's theses:

(1). Cao Thi Thuong (2021), Teaching online modern Vietnamese short stories before 1975 (Textbook Vietnamese Literature 12, Volume 2) in the direction of developing competence, Master's thesis, Thai Nguyen University - Thai Nguyen University of Education.

(2). Nguyen Thi Lien (2021), Enhancing the competence in developing the Literature curriculum for teachers at Thanh Mien 2 High School, Hai Duong province, Master's thesis, Thai Nguyen University - Thai Nguyen University of Education.

(3). Nguyen Le Quynh Anh (2022), Teaching informational texts to 6th-grade students in a competency-based approach, Master's thesis, Thai Nguyen University - Thai Nguyen University of Education.

5.3. Applied Products

- Training materials for teachers, ethnic minority students "Enhancing the competence in developing the curriculum"

- Materials on "The process of developing the competence in developing school-based education programs for ethnic minority students in teacher training institutions"

6. Method of transfer, application address, impact, and benefits of research results

6.1. Method of transfer

The research results of the topic are disseminated through international publications (ISI, SCOPUS journals) and domestic specialized journals; reference books used as study materials for ethnic minority students in teacher training institutions; scientific and practical documents serving universities and colleges of education nationwide in teaching the development of school-based education programs; documents for postgraduate programs of master's and doctoral levels in educational science; documents for secondary schools nationwide, especially in ethnic minority areas, serving the construction and development of school-based education programs; documents for Departments of Education and Training in organizing the construction and development of school-based education programs.

6.2. Application address

- Universities and colleges of education nationwide

- Postgraduate faculties of institutions providing master's and doctoral degrees in educational science

- Secondary schools nationwide, especially in ethnic minority areas

- Departments of Education and Training

6.3. Impact and benefits of the topic

6.3.1. In the field of education and training:

The research results of the topic will supplement theoretical and practical research on the development of school-based education programs for ethnic minority students in teacher training institutions:

- Theoretical aspects of developing school-based education programs

- The current situation of competence development in school-based education programs for ethnic minority students in teacher training institutions

- Solutions for developing the competence in developing school-based education programs for ethnic minority students in teacher training institutions

- The process of developing the competence in developing school-based education programs for ethnic minority students in teacher training institutions

The research results of the topic will be materials for training and enhancing the competence of teachers and ethnic minority students in developing school-based education programs.

6.3.2. In the related scientific and technological field:

The research results of the topic will contribute to one in-depth study on the development of school-based education programs for ethnic minority students in teacher training institutions.

6.3.3. In terms of economic and social development:

The implementation and replication of teacher and ethnic minority student training programs to enhance their capacity in developing school-based education programs will contribute to improving the quality of education and reducing the education gap between regions, thereby contributing to the stability of the political, cultural, and social situation in local areas.

6.3.4. For the organizing agency and implementing institutions:

The research findings of the topic provide a basis for pedagogical schools to conduct training and professional development programs for teachers and ethnic minority students to enhance their capacity in developing school-based education programs, thereby improving the effectiveness of teacher training and development.

The research findings of the topic will serve as useful reference materials to expand research directions and learning for students (majoring in Teaching Methods) and broaden career orientations at Pedagogical Universities.

At the same time, the results of the research topic will be used to meet the requirements for study materials in professional training and innovative teaching methods at pedagogical schools.

The implementation of the research topic will contribute to improving the theoretical and practical research capacity of the project leader and participating members, helping the scientific team at Thai Nguyen University to grow and meet the demands of the new education career. The topic also contributes to the training of undergraduate and postgraduate students (research students, master's theses) at Thai Nguyen University.