Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

An Toàn Giao Thông

Đăng ngày: 29-11-2023 | 1099 lần đọc
|

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 22/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào “Cán bộ, viên chức, người lao động và người học của ĐHTN tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông” cho lực lượng Cảnh sát giao thông tới các trường đại học thành viên, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh